Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Quảng cáo Google Adwords có lợi ích gì?

 • Tiếp cận số lượng lớn khách hàng trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Google là công cụ tìm kiếm số 1 thế giới, được 80% người dùng internet trên thế giới sử dụng. Tại Việt Nam, tỉ lệ này là 91%.
 • Điều quan trọng nhất là: quảng cáo tìm kiếm cho phép bạn xuất hiện đúng lúc khi khách hàng cần!
 • Kiểm soát chặt chẽ hiệu quả của chiến dịch thông qua hệ thống báo cáo chi tiết.
 • Không phụ thuộc vào chi phí ít hay nhiều.
 • Linh hoạt, hiệu quả nhanh chóng
  • Quảng cáo xuât hiện 15’ sau khi set up.
  • Thay đổi nội dung quảng cáo, bổ sung từ khóa bất cứ lúc nào bạn muốn.
  • Quảng cáo với bất cứ ngôn ngữ nào tại bất cứ thị trường nào bạn nhắm tới.
  • Thay đổi ngân sách phù hợp với từng chiến lược marketing của bạn.

Back to TOP