Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Quảng cáo Google Adwords sẽ xuất hiện ở đâu?

Quảng cáo với từ khoá

Quảng cáo từ các nhóm quảng cáo với từ khoá có thể xuất hiện trên Google và Mạng Google:
  • Các trang kết quả tìm kiếm trên Google: Dọc theo hoặc phía trên các kết quả tìm kiếm.
  • Mạng Google: Các trang web tìm kiếm và nội dung, cộng thêm các sản phẩm khác và blog. Mạng Google là mạng quảng cáo lớn nhất trên internet, tiếp cận hơn 86% người dùng Internet trên thế giới. Bạn có thể chắc chắn rằng quảng cáo của bạn sẽ tiếp cận đối tượng mục tiêu của bạn với Google AdWords.
Mạng tìm kiếm
Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện dọc theo hoặc phía trên các kết quả tìm kiếm, như một phần của trang kết quả khi người dùng điều hướng qua một danh mục trang web, hoặc trên các trang tìm kiếm khác có liên quan. Mạng tìm kiếm mang tính toàn cầu bao gồm Google Product Search và Google Groups và các thực thể sau:

Các đối tác trên mạng nội dung
Mạng nội dung rộng lớn của các trang web và sản phẩm bao gồm các đối tác sau:
Quảng cáo trên mạng nội dung
Quảng cáo AdWords trên các trang web nội dung được nhắm mục tiêu đến nội dung và URL của mỗi trang. Trong ảnh màn hình dưới đây bạn có thể thấy cách quảng cáo được hiển thị trên một trang nội dung và quảng cáo có liên quan trực tiếp đến nội dung của trang đó.


Dịch vụ Gmail của Google, là một phần của mạng nội dung, cũng hiển thị quảng cáo AdWords. Quảng cáo trong Gmail được đặt bởi các máy tính của Google nhờ sử dụng quá trình tự động giống như quá trình kết hợp quảng cáo AdWords có liên quan với các trang web và bản tin. Nếu các trình lọc tự động của chúng tôi phát hiện rằng đề tài của email là nhạy cảm, không quảng cáo nào được hiển thị. Tại đâu bạn có thể mức độ liên quan của quảng cáo đến cuộc thảo luận trong email:

Quảng cáo với vị trí
Vị trí là sự bổ sung tuỳ chọn, hoặc là sự thay thế cho cách nhắm mục tiêu theo từ khoá. Bạn có thể chọn các trang web riêng lẻ hoặc các vị trí khác trong mạng nội dung của Google nơi bạn muốn quảng cáo của bạn xuất hiện, và các vị trí đó có thể giúp xác định nơi quảng cáo của bạn xuất hiện trên mạng nội dung. (Vị trí không ảnh hưởng đến mạng tìm kiếm.)
Công nghệ của AdWords đảm bảo rằng quảng cáo của bạn xuất hiện ở những vị trí có liên quan nhất trên Web nếu khách hàng sẽ tìm thấy bạn. Tìm hiểu thêmvề các nhà xuất bản quảng cáo trong ngành của bạn.
Sau đây là một số ví dụ về các vị trí quảng cáo trên Google


Back to TOP