Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tôi không có trang web. Tôi vẫn có thể quảng cáo Google AdWords không?


Để quảng cáo với Google AdWords, bạn cần phải có trang web mà bạn muốn quảng cáo. Trang Web này sẽ là nơi giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thông tin của bạn.

Nếu không có trang web, bạn có thể dễ dàng tạo một trang web miễn phí bằng Google Sites, Blogger...Hoặc trên các trang thương mại điện tử như: vatgia.com, rongbay.com, embac.com, muare.vn... Đây là những ứng dụng trực tuyến miễn phí sẽ làm cho việc tạo trang web cũng dễ dàng như chỉnh sửa tài liệu. Bạn có thể tuỳ chỉnh trang web theo ý thích và thậm chí tải lên những hình ảnh có liên quan đến doanh nghiệp hoặc dịch vụ của mình. Sau đó, bạn có thể sử dụng URL của trang web trong các quảng cáo AdWords để người dùng được dẫn đến trang web đó khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn.

Để xem hướng dẫn ngắn gọn về cách sử dụng Google Sites, hãy truy cập vào http://www.google.com/sites hoặc http://www.blogger.com và nhấp vào Xem Hướng dẫn Ngắn gọn. Bạn cũng có thể tìm câu trả lời cho câu hỏi thường gặp tại http://www.google.com/support/sites. (Lưu ý: Nội dung này có thể không có sẵn bằng tất cả ngôn ngữ.)

Back to TOP