Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Chi phí quảng cáo Google - Quảng cáo trên Google Adwords phụ thuộc gì?

Chi phí của Google Adwords phụ thuộc vào những yếu tố sau:

- Mức độ cạnh tranh của từ khóa.

- Số lượt khách hàng click vào quảng cáo.

- Vị trí hiển thị của từ khóa.

- Địa lý(khu vực quảng cáo của từ khóa).

Từ những điều trên dễ dàng nhận thấy:

- Ngân sách càng lớn thì có thể quảng cáo với nhiều từ khóa và tăng lượt hiển thị.

- Thời gian quảng cáo càng dài thì sẽ càng có nhiều lượt hiển thị của quảng cáo, khách hàng click vào nhiều và sẽ cần ngân sách cao hơn.

Chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng tìm từ khóa, thiết kế lời quảng cáo, xác định thời gian quảng cáo để Có mức Chi phí tối ưu nhất.

Back to TOP