Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Công chức được nâng lương trước thời hạn


Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định. Các cơ quan, đơn vị được phép nâng lương tối đa cho 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị mình (theo quy định cũ chỉ được tối đa 5%).Ảnh minh họa


Đồng thời, Chính phủ cũng quyết định tăng đồng loạt hệ số lương của 04 bậc quân hàm cấp tướng (Đại tướng, Thượng tướng, Trung tướng, Thiếu tướng) lên lần lượt là 11,00; 10,40; 9,80; 9,20 (quy định cũ lần lượt là 10.40; 9.80; 9.20; 8.60). Thời hạn nâng lương của các bậc quân hàm cấp tướng này là 04 năm.


Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung thêm 90 ngạch công chức và chức danh viên chức; trong đó, bổ sung 05 đối tượng vào ngạch công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1); 06 đối tượng vào ngạch công chức loại A2.1; 08 đối tượng vào ngạch công chức loại A1; 07 đối tượng vào ngạch công chức loại B và bổ sung "Nhân viên bảo vệ kho dự trữ" vào ngạch công chức loại C...


Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2013.


Hữu Thực

www.nguoiduatin.vn

Back to TOP