Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Hướng dẫn Fix lỗi Page indexable Trong Website

Những ngày gần đây các bạn hay bị gặp lỗi page indexable dẫn đến trang đó index rất chậm, thường là đối với website wordpress

Vậy phải giải quyết vấn đề ngày như thế nào? Tôi cũng đi tìm rất nhiều cách mà thật sự chẳng có cách nào hay nhất, tuy nhiên mình cũng chỉ tìm ra cách này giải quyết cho tất cả các website kể cả không phải là wordpress.

Đối với website wordpress các bạn hãy vào admin > setting > privacy > chọn chế độ bật xem cho tất cả mọi người
Những website thuộc WordPress tại sao lại bị vấn đề này, hiện nay từ những bản 3.5 trở lên không có phần Privacy để bật chế độ bật cho tất cả mọi người xem. Và những bản cũ đều do plugin All in one seo pack gây ra, bạn có thể xóa plugin này đi.

Vậy khi bật chế độ đó lên rồi mà vẫn bị lỗi thì phải làm sao? và tất cả những website không làm bằng wordpress thì làm cách nào


Hiện tượng website bị page indexable là do


<link rel=’canonical’ href=’website.com’ />
Vậy nên để không gặp lỗi như trên bạn hãy xóa dòng đó đi. Bạn có dùng bất cứ cách nào mà bạn có thể remove. Mình sử dụng wordpress mình dùng cách vào file Functions.php viết

remove_action(‘wp_head’, ‘rel_canonical’);

Tuy nhiên một số site mà xóa đi trang chủ hết lỗi nhưng trang con vẫn bị. Mình vẫn đang tìm ra và sẽ post vào dịp tới

Chi Tiết : http://blogviets.com/fix-loi-page-in...trong-website/
Thủ thuật Seo - Seo tips Hướng dẫn Fix lỗi Page indexable Trong Website

Back to TOP