Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SEO cho Wordpress phần 3: Nâng cao và trùng lặp nội dung

Ở các phần Seo cho Wordpress trước bạn đã được đọc bài viết:

1. SEO cho Wordpress phần 1: Hướng dẫn cơ bản để có thứ hạng cao hơn.

2. SEO cho Wordpress phần 2: Tối ưu Template cho Wordpress.


3. SEO cho Wordpress phần 3: Nâng cao và trùng lặp nội dung.


Khi bạn đã làm tất cả những điều cơ bản thì bạn sẽ thấy phần còn lại của vấn đề trở nên đơn giản hơn đó là nội dung trùng lặp và tải trọng của nó trong thực tế. WordPress đi kèm với một số kiểu phân loại khác:

- Dựa vào ngày.

- Dựa vào thể loại.

- Dựa vào Tag.


Bên cạnh đó, bạn thực sự cần nghĩ rằng để có thể nhấp chuột từ trang này sang trang khác bắt đầu từ frontpage bằng cách quay trở lại bài đầu tiên mà bạn đã làm. Cuối cùng nhưng cũng quan trọng không kém đó là mỗi tác giả có một kho lữu trữ riêng của mình dưới dạng /author/<author-name>/, kết quả là nội dung hoàn toàn trùng lặp trên các blog với một tác giả duy nhất.


Về bản chất điều này có nghĩa là trong trường hợp xấu nhất một bài viết có sẵn 5 trang bên ngoài một trang duy nhất. Chúng ta sẽ thoát khỏi những hồ bơi nội dung trùng lặp bởi bạn cần cho phép chúng được spider tìm kiếm nhưng không được lập chỉ mục và sửa các vấn đề phân trang đi kèm với những điều này.


3.1. Noindex, follow các trang lưu trữ và vô hiệu hóa một số kho lưu trữ


Sử dụng các plugin SEO WordPress để ngăn chặn lập chỉ mục của các trang lưu trữ mà không áp dụng cho trang web của bạn. Bạn có thể vào SEO → Titles &Metas – nơi bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn trên tab “Other”.
Thiết lập ở trên là các thiết lập cho trang web của tôi. Như bạn thấy, tôi đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa kho lưu trữ ngày bởi tôi không sử dụng chúng. Bất cứ liên kết dựa trên ngày sẽ chuyển hướng đến trang chủ của tôi vì thiết lập này. Tôi đã làm cho kho lưu trữ tác giả bị ảnh hưởng nhưng tôi đã kiểm tra một ô trống trên tab General làm cho các trang con của những kho lưu trữ là noindex theo mặc định. Vì vậy, bạn sẽ không bao giờ đáp xuống trên trang 2 của một kho lưu trữ trên trang web của tôi từ các công cụ tìm kiếm:

Trên các trang web nhỏ hơn nó có thể làm cho có ý nghĩa với NOINDEX một trong hai loại hoặc cấu trúc thẻ.

Có một kiểu lưu trữ đó là noindex theo mặc định cũng như trong các plugin WordPress SEO: các trang kết quả tìm kiếm. Đây là một thực hành tốt nhất từ Google mà một thiết lập được bỏ qua.


Gần đây đã có nhiều thay đổi trong cách Google xử lý lưu trữ phân trang khi họ hỗ trợ các liên kết rel="next" và rel="prev". Tôi đã viết một bài viết về rel="next" và rel="prev" để phân trang lưu trữ đủ để nói lên rằng plugin SEO WordPress sẽ chăm sóc tất cả các thay đổi tự động cần thiết.


3.2 Vô hiệu hóa kho lưu trữ không cần thiết


Nếu blog của bạn là một tác giả hoặc bạn không nghĩ rằng bạn cần lưu trữ tác giả thì hãy sử dụng SEO WordPress để vô hiệu hóa các tài liệu lưu trữ tác giả. Ngoài ra, nếu bạn không nghĩ rằng bạn cần một ngày để lưu trữ bạn hãy vô hiệu hóa nó. Ngay cả khi bạn không sử dụng các kho lưu trữ trong template, ai đó có thể liên kết với chúng và làm hỏng SEO WordPress của bạn…


3.3 Tổ chức trang


Thứ ba, bạn sẽ muốn kiểm tra để biết chắc nếu bot đi đến một trang thể loại, nó có thể đạt được tất cả các trang cơ bản mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Nếu bạn có rất nhiều bài viết trong một chuyên mục, bot có thể phải quay lại 10 trang trước để có thể tìm thấy các liên kết đến một bài viết tuyệt vời trước đó của bạn…

Trên thực tế, có một bổ sung để đối phó với điều này đó là WP-PageNavi được phát triển bởi Scribu – một trong những nhà phát triển WordPress tốt nhất hiện nay. Nếu bạn có Genesis Theme, bạn chỉ có thể cho phép chuyển hướng dạng số trong cài đặt Theme Settings → Content Archives.


3.4 Nofollowing những liên kết không cần thiết


Một bước dễ dàng để SEO WordPress ngăn chặn liên kết đến trang đăng nhập và đăng ký từ tất cả các trang trên blog của bạn. Với nguồn cấp dữ liệu RSS, bạn có thể đăng ký qua liên kết email…SEO WordPress tự động nofollows tất cả các đăng nhập của bạn và liên kết đăng ký nhưng bạn thực sự không nên có một template liên kết đăng nhập trong nhiều trường hợp.


3.5. Canonical


Trong tháng 2 năm 2009, công cụ tìm kiếm Google đã giới thiệu thẻ rel="canonical". Đây là một tiện ích để chống lại nội dung trùng lặp. WordPress đã được xây dựng để hỗ trợ cho các phần từ liên kết canonical về bài viết đơn và các trang nhưng nó có một số lỗi nhỏ trong đó. Nó không liên kết canonical đầu ra trên bất kỳ trang nào khác. Với plugin SEO WordPress của tôi được kích hoạt, bạn có thể tự động nhận được các phần tử liên kết canonical cho tất cả các loại trang trong WordPress.


Hết phần 3. Đón đọc phần 4: SEO cho Wordpress phần 4: Cấu trúc lại trang web cho có thứ hạng cao.
Thủ thuật Seo - Seo tips SEO cho Wordpress phần 3: Nâng cao và trùng lặp nội dung

Back to TOP