Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Một chiến dịch của tôi cần bao nhiêu từ khóa thì phù hợp? Tôi có bị giới hạn số từ khóa không?

Google không giới hạn số từ khóa cho một chiến dịch.
Nhưng số lượng từ khóa phù hợp sẽ không những gia tăng lượng khách hàng tiềm năng tìm tới bạn mà còn tiết kiệm chi phí cho bạn. Tùy vào từng chiến dịch quảng bá, thời điểm quảng bá mà ta sử dụng số lượng từ khóa tương ứng. Chúng tôi sẽ luôn tư vấn kỹ càng cho bạn trong việc xác định từ khóa nào và số lượng phù hợp cho mỗi chiến dịch của bạn.


   

Back to TOP