Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bộ Thông tin và Truyền thông lên tiếng về bản quyền trên internet


Ngày 27/3/2013 thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 897/BTTTT-PTTH&TTĐT gửi các cơ quan báo chí, các trang thông tin điện tử tổng hợp.


Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu “các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi khai thác, sử dụng thông tin của các cơ quan báo chí để đăng tải trên trang thông tin điện tử cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan tác giả được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ”.Công văn 897/BTTTT-PTTH&TTĐT


Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới sẽ “phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các vi phạm về quyền tác giả và quyền liên quan trong lĩnh vực báo chí và thông tin điện tử trên internet”.


Thời gian vừa qua, nhiều cơ quan báo chí điện tử đã có những phản ánh về việc tình trạng hiện nay nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trang thông tin điện tử tổng hợp trong quá trình hoạt động cung cấp thông tin trên internet đã lấy lại tin bài của cơ quan báo chí mà không có sự đồng ý bằng văn bản.


Giang Quyết

www.nguoiduatin.vn

Back to TOP