Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

7 triệu người lớn của Anh chưa bao giờ dùng Internet


Không có gì ngạc nhiên khi tỷ lệ nhóm người dùng Internet cao nhất thuộc về nhóm có độ tuổi 16 đến 24, đạt 97,1%. Tuy vậy, với những người thuộc nhóm có độ tuổi 75 và già hơn, tỷ lệ sử dụng Internet trong nhóm này chỉ có 34,3%.Tuy nhóm người già có tỷ lệ sử dụng Internet thấp nhất, song họ cũng là đối tượng nhanh chóng thích nghi với đời sống online nhất. Nhận định này được chính minh bằng số người sử dụng Internet trong nhóm tuổi này đã nhảy vọt từ 3,6% trong năm 2011 lên 30,7% trong cuối năm 2012.


Trong nhóm tuổi lớn nhất (75 tuổi trở lên), tỷ lệ phụ nữ sử dụng Internet ít hơn so với nam giới, cụ thể chỉ có 27,3% phụ nữ trong nhóm tuổi này dùng Internet, và có 43,7% nam giới trong nhóm này dùng Internet.


Nghiên cứu chỉ ra Anh là nước có tỷ lệ người dùng Internet cao nhất so với các quốc gia khác trong châu Âu. Tuy nhiên, vẫn có tới 7 triệu người lớn của Anh chưa từng dùng Internet.


Theo Guardian


Nội dung đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 60 ra ngày 20/5/2013

www.nguoiduatin.vn

Back to TOP