Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Liên kết là cách tốt nhất để xếp hạng nội dung

Eric Enge đã công bố một cuộc phỏng vấn với Matt Cutts. Cuộc phỏng vấn này xoay quanh chủ đề về xây dựng liên kết và những sai lầm của SEO ngày hôm nay khi thực hiện chúng.

Matt Cutts nói rằng, ông yêu thích một thế giới mà ở đó, các nhà xây dựng liên kết quan tâm đến nội dung trang web và tại sao trang web xứng đáng với một liên kết hơn là chỉ chăm chăm nghĩ về liên kết. Trong cuộc phỏng vấn, hai người tranh cãi về khi nào xây dựng liên kết là hợp pháp và bất hợp pháp, nếu thông cáo báo chí được sử dụng để xây dựng liên kết, vấn đề cung cấp nội dung và Guest Posts và nhiều điều khác nữa.


Dưới đây là một số vấn đề trọng tâm của cuộc phỏng vấn, bạn có thể theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn ở đây.


Xây dựng liên kết không phải là xấu: chỉ cần cố gắng tập trung vào nội dung, làm cho nó trở nên hấp dẫn mọi người để liên kết thực sự có giá trị.


Liên kết qua thông cáo báo chí: Các liên kết này vẫn có khả năng là không được tính nhưng mục tiêu của bạn không phải là liên kết, nhưng tiếp xúc với thông cáo báo chí cung cấp có thể giúp nhiều người biết đến câu chuyện của bạn.


Nội dung nguồn: Nếu nội dung của bạn được chia sẻ trên các trang web khác, hãy cho Google thấy tín hiệu bạn là nguồn gốc. Hãy chắc chắn bạn xuất bản trước những người khác, có thể sử dụng rel =canonical, liên kết đến nguồn chính của nội dung, và có thể sử dụng quyền tác giả.


Vấn đề Guest Posts: Một số lượng lớn người đang làm nó một cách sai lầm, Guest Posts đã trở nên giống như article directories hoặc article banks trong những ngày này.


Liên kết: Liên kết vẫn là “cách tốt nhất” để xếp hạng nội dung.


Cuộc phỏng vấn này được thực hiện giữa Eric Enge và Matt Cutts tại SMX nâng cao 2013 một vài tuần trước.


Nguồn:searchengineland

Lược dịch: Hà Nguyễn - chuanweb.vn

Vui lòng để nguồn www.thegioiseo.com khi chia sẻ lại bài viết này
Thủ thuật Seo - Seo tips Liên kết là cách tốt nhất để xếp hạng nội dung

Back to TOP