Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nhiều người giả mạo thanh tra Y tế


Theo phản ánh của một số địa phương và đơn vị đã có những đối tượng không có giấy giới thiệu của Thanh tra Bộ Y tế nhưng đến các đơn vị, địa phương mạo xưng là cán bộ thanh tra của Bộ Y tế và yêu cầu đơn vị, địa phương cung cấp số điện thoại, thông tin cá nhân của lãnh đạo hoặc các thông tin có liên quan đến công tác cán bộ, công tác đấu thầu mua thuốc, trang thiết bị y tế…Thanh tra giá thuốc tại Hà Nội. Ảnh minh hoạ


Thanh tra Bộ Y tế khẳng định, tất cả các cán bộ công chức của Thanh tra Bộ Y tế khi đến các đơn vị làm việc phải có tên trong quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc giấy giới thiệu do lãnh đạo Thanh tra Bộ Y tế ký, ghi rõ họ, tên, chức danh của cán bộ đến làm việc, nội dung làm việc và thời gian của giấy giới thiệu.


Những trường hợp mạo xưng là cán bộ Thanh tra Bộ Y tế đến không có Quyết định thanh tra, kiểm tra hoặc Giấy giới thiệu của Thanh tra Bộ Y tế, các cơ quan, đơn vị có thể báo cho cơ quan chức năng để xem xét, xử lý và báo cho Thanh tra Bộ Y tế.


Học Phi

www.nguoiduatin.vn

Back to TOP