Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

'Tội phạm công nghệ cao có chiều hướng gia tăng'


Theo lãnh đạo Bộ Công an, một trong những nhiệm vụ quan trọng của cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là nghiên cứu, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông; tình hình hoạt động của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để có kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.


"Tội phạm sử dụng công nghệ cao mới xuất hiện nhưng ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, xâm phạm đến các lĩnh vực an ninh quốc gia, hình sự, kinh tế, ma túy, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy... Đáng chú ý là sự chuyển hướng sang hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao của tội phạm truyền thống", ông Vương phát biểu trong lễ công bố quyết định triển khai thành lập Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sáng 2/8.


Theo Thứ trưởng Lê Quý Vương, việc chỉ đạo thành lập thí điểm Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của lãnh đạo Bộ Công an đối với Công an Hà Nội đã khẳng định chủ trương, quyết tâm trên lĩnh vực phòng chống tội phạm. Thượng tướng Lê Quý Vương đề nghị các đơn vị liên quan của Bộ Công an quan tâm, phối hợp, theo dõi chỉ đạo sát sao việc triển khai thí điểm thành lập Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an Hà Nội để sớm nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.


Công an Hà Nội là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc được Bộ Công an cho thí điểm thành lập Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Lực lượng mới này có trách nhiệm giúp Giám đốc Công an thành phố tổ chức thực hiện các biện pháp, công tác nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các hành vi vi phạm và tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố.


Ngay sau phần công bố quyết định thành lập Phòng, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra mắt, cùng 5 đội nghiệp vụ.


Theo Vnexpress

www.nguoiduatin.vn

Back to TOP