Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Matt Cutts trả lời về Guest Blogging và các vấn đề liên kết trả tiền trong blog

Nếu là một blogger thực sự, Matt Cutts cho biết, họ thường là một chuyên gia về vấn đề nào đó và không cho vào một số tiền lớn của các từ khóa trong Anchor Text của họ.

“Viết blog hiện nay có lẽ là mốt”, Cutts nói, nhưng ông khuyên nó thực hiện tốt nhất là ở trong một chừng mực nào đó. “Nó không phải là công việc để bạn chú tâm toàn thời gian vào.”


Ông nhấn mạnh rằng nếu Guest Blogging là tất cả những gì bạn có thể làm để thu hút lưu lượng truy cập cho website của bạn, có lẽ bạn không cần làm bất cứ sự giúp đỡ nào cho trang web nữa.


Mới đây Matt Cutts cũng thông báo rằng Google sẽ không cập nhật pagerank trong năm nay và việc
Thủ thuật Seo - Seo tips Matt Cutts trả lời về Guest Blogging và các vấn đề liên kết trả tiền trong blog

Back to TOP