tớ nghĩ là thêm kiểu này nữa cũng oki nè

sử dụng thẻ ul và li để tạo ra dạng như sau

bạn có thể xem thêm tại:

1. key 1

2. key 2

v.v.v.

ví dụ thực tế

bạn có thể đọc những câu truyện:


đại khái là như vậy đó