Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Website bị tụt hạng từ khóa và cách xử lý

mình thì lại 1 site từ khóa cũng bay mãi chưa về, còn 1 site thì bị bay cách đây 1 tháng thì giờ các từ lại về vị trí khá đẹp! Chẳng biết nên vui hay nên buồn! Hjx hjx!!!

Thôi thì cái phận SEO cứ phải kiên trì chịu khó thôi! Mỗi lần GG cập nhật cứ như kiểu bão số 10, số 11 2 đợt vừa rồi mà thôi!
Thủ thuật Seo - Seo tips Website bị tụt hạng từ khóa và cách xử lý

Back to TOP