Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Hội Luật gia Việt Nam mít tinh chào mừng Ngày Pháp luật


Khai mạc buổi lễ, đồng chí Lê Minh Tâm, nhấn mạnh, vào ngày 9/11/2013 năm nay, Ngày Pháp luật Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc đã đánh dấu một sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng cùng với sự kiện toàn dân tham gia góp ý cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.


Ngày Pháp luật 9/11 càng có ý nghĩa hơn bởi chính ngày này năm 1946, Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á đã được ban hành, thể hiện sâu sắc các nguyên tắc, giá trị cơ bản của Nhà nước pháp quyền và tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh.GS.TS Lê Minh Tâm - phó chủ tịch, tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam.


Ông Tâm cũng cho biết, tối nay(8/11), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 9/11 sẽ được long trọng công bố để khẳng định sự kiện có tính chất bước ngoặt của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, của công tác tổ thức thi hành pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.


Cả nước chào đón Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 đầu tiên (và từ nay sẽ là hàng năm) đúng vào dịp Quốc hội đang thảo luận, góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp - đạo luật cao nhất của nhà nước– thể hiện quyền làm chủ cao nhất của mỗi công dân trong điều hành bộ máy nhà nước thông qua công tác xây dựng pháp luật.


Ngọc Linh

www.nguoiduatin.vn

Back to TOP