Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cách xây dựng chiến thuật link cho từ khóa !

Đôi với các webmaster để đạt được một thứ hạng cao đã không thực sự dễ dàng khi google ra bản cập nhật mới gần đây. May mắn thay, nó vẫn còn có thể có được thứ hạng cao nếu bạn làm đúng những gì nó đưa ra. Tùy thuộc vào các từ khóa mục tiêu của bạn, bạn phải làm những việc khác nhau để có được thứ hạng cao.

1. Từ khóa dài: tối ưu trên trang có tác động cao


Nếu bạn nhắm mục tiêu từ khóa dài, ít cạnh tranh, giá trị của tối ưu trên trang là rất cao:


Nói rằng bạn muốn được liệt kê cho các thuật ngữ tìm kiếm " các nhà điểu cầm học knoxville câu lạc bộ áo thun ", sau đó nó là đủ để tối ưu hóa một trong các trang web của bạn cho rằng thuật ngữ tìm kiếm bởi vì sự cạnh tranh cho rằng thuật ngữ tìm kiếm là không cao. Bạn không cần nhiều liên kết trong nước để có được thứ hạng cao cho cụm từ khóa đó.

Nếu bạn nhắm mục tiêu từ khóa cạnh tranh hơn, bạn cần nhiều backlinks để có được thứ hạng cao trong kết quả tìm kiếm.


2. Từ khoá cạnh tranh: tối ưu trên trang vẫn còn quan trọng


Trên trang tối ưu hóa là cơ sở để xếp hạng cao trên Google và các công cụ tìm kiếm khác.

Bằng cách tối ưu trang web cho một cụm từ khóa, bạn cho công cụ tìm kiếm trang web có liên quan đến cụm từ khóa đó. Nếu có nhiều hơn một trang web đã được tối ưu hóa cho cụm từ khóa (mà thường là trường hợp) sau đó các trang web với các liên kết trong nước tốt nhất sẽ có được vị trí cao nhất trong kết quả tìm kiếm.


Ví dụ, trang web www.cnn.com có rất nhiều backlinks. Mặc dù cnn.com có rất nhiều backlinks, họ không xếp hạng cho các từ khóa " các nhà điểu cầm học knoxville câu lạc bộ áo thun "bởi vì website này không được tối ưu hóa cho cụm từ khóa đó.


3. Trước tiên: tối ưu hóa nội dung trang web của bạn, sau đó làm việc trên các backlinks


Nếu bạn muốn có được thứ hạng cao cho một từ khóa, bước đầu tiên là để tối ưu hóa một trong các trang web của bạn cho từ khoá đó. Sau đó làm việc trên các liên kết trỏ đến trang web tối ưu hóa để cấp cao hơn các trang web khác đã được tối ưu hóa cho cùng một từ khoá:


4. Các trang hơn bạn tối ưu hóa tốt hơn

Khi bạn tối ưu hóa trang web của bạn, tối ưu hóa các trang khác nhau của trang web của bạn cho cụm từ khác nhau. Bắt đầu với cụm từ dài mà không có nhiều cạnh tranh và sau đó tiến hành với các từ khóa cạnh tranh hơn.

Ngay sau khi Google biết rằng trang web của bạn có liên quan đến chủ đề này, nó sẽ được dễ dàng hơn nhiều để có được thứ hạng cao cho các từ khóa cạnh tranh hơn.


Các trang hơn của trang web của bạn, bạn tối ưu hóa cho các từ khóa khác nhau nhưng có liên quan, thì càng tốt.


5. Nó không cần thiết phải có nhiều link hơn đối thủ cạnh tranh của bạn


Nó không phải luôn luôn cần thiết mà bạn có nhiều link hơn đối thủ cạnh tranh của bạn. Bạn cần liên kết tốt hơn.


Không tập trung vào số lượng nên tập trung vào chất lượng. Nhận được hàng trăm các liên kết từ một trang liên kết sẽ không giúp trang web của bạn nhiều như một vài chục liên kết từ các trang web có liên quan đến lĩnh vực của bạn.

Nếu trang web của bạn có cả các trang web tối ưu hóa và liên kết trong nước tốt thì nó sẽ dễ dàng vượt thứ hạng các website khác chỉ có một trong các yếu tố này.


Các công cụ trong SEOprofiler giúp bạn tối ưu hóa nội dung của các trang web của bạn. Họ cũng giúp bạn cải thiện các backlinks trỏ đến trang web của bạn.


Nguồn:VietMoz
Thủ thuật Seo - Seo tips Cách xây dựng chiến thuật link cho từ khóa !

Back to TOP