Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nghiên cứu các công nghệ web và xếp hạng Google
Cũng giống như BuiltWith, Moz cũng có rất nhiều dữ liệu. Hai năm một lần, chúng tôi chạy các yếu tố xếp hạng công cụ tìm kiếm mà chúng tôi kiểm tra hơn 180.000 trang web để hiểu rõ hơn về cách chúng xếp hạng trong kết quả tìm kiếm của Google.


Chúng tôi nghĩ rằng: “Nó sẽ không còn thú vị khi kết hợp hai tập dữ liệu?”.

Điều đó là chính, chúng tôi muốn khám phá ra những công nghệ mà trang web đã sử dụng và cũng có thể xem những công nghệ tương quan với bảng xếp hạng của Google.


Chúng ta nghiên cứu như thế nào?


BuiltWith được Moz cung cấp với thông tin công nghệ trên 180.000 tên miền đã được phân tích trước đó cho việc nghiên cứu các yếu tố xếp hạng tìm kiếm. Sau đó, Dr. Peters tính toán các mối tương quan cho hơn 50 trang web công nghệ.


Các dữ liệu xếp hạng cho các tên miền đã được thu thập vào mùa hè năm ngoái – bạn có thể đọc thêm ở đây– và dữ liệu BuiltWith được cập nhật mỗi quý một lần. Chúng tôi đã giả định công nghệ web cơ bản giống như các nền tảng hosting và máy chủ web – không thay đổi thường xuyên.


Cần lưu ý rằng các công nghệ web mà chúng tôi nghiên cứu được cho là các yếu tố xếp hạng trong thuật toán của Google. Google có thể không quan tâm quá nhiều những cơ cấu hoặc hệ thống quản lý nội dung bạn sử dụng nhưng vì SEO thường tin rằng có một công nghệ vượt trội, chúng tôi nghĩ rằng tốt nhất là nên xem qua.


Nền tảng Web hosting


Một trong những điều thú vị về BuiltWith đó là bạn không chỉ xem có thể xem được công nghệ mà một trang web sử mà còn có thể xem toàn bộ các xu hướng qua Internet.


Một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà một webmaster có thể trả lời đó là những người sử dụng như là một nhà cung cấp hosting. Dưới đây là phân tích của các nhà cung cấp cho 1.000.000 trang web hàng đầu của BuiltWith:
Thủ thuật Seo - Seo tips Nghiên cứu các công nghệ web và xếp hạng Google

Back to TOP