Mình đang được cty rao seo trang này: http://thaymanhinhiphone.vn

Từ khóa trang chủ là: thay man hinh iphone.

Từ khóa phụ là: thay man hinh iphone 5 mình điều hướng về link này: http://thaymanhinhiphone.vn/featured...e-5-5s-5c.html

Mình hỏi như thế có được ko? Hay là SEO các từ khóa về trang chủ hết?