Em cũng được nghe qua về dùng master tools loại bỏ link của mình bị chơi xấu. Bây giờ thì lại quên mất rồi. Bác nào biết PM cho em với. Cảm ơn các bác nhiều.

Search disavow link là ra mà :<

Của bác đây

support.google.com/webmasters/answer/2648487?hl=vi