Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Từ khóa khác nhau đòi hỏi các chiến thuật SEO khác nhau

Nhận được thứ hạng cao đã không trở thành dễ dàng với các bản cập nhật gần đây của Google. May mắn thay, nó vẫn còn có thể có được thứ hạng cao nếu bạn làm những điều đúng. Tùy thuộc vào các từ khóa mục tiêu của bạn, bạn phải làm những việc khác nhau để có được thứ hạng cao.

1 Với từ khóa dài: Onpage tối ưu hóa có tác động cao

Nếu bạn nhắm mục tiêu từ khóa dài, ít cạnh tranh, giá trị của tối ưu trên trang là rất cao:

Từ khóa khác nhau đòi hỏi các chiến thuật SEO khác nhau

Nói rằng bạn muốn được liệt kê cho các thuật ngữ tìm kiếm "áo thun cho câu lạc bộ các nhà điểu cầm học knoxville", sau đó chỉ cần tối ưu hoá một trong các trang web của bạn là đủ bởi bộ máy tìm kiếm cho rằng sự cạnh tranh của từ khoá là không cao. Bạn không cần nhiều liên kết để có được thứ hạng cao cho cụm từ khóa đó.

Nếu bạn nhắm mục tiêu từ khóa cạnh tranh hơn, bạn cần nhiều backlinks để có được thứ hạng cao trong kết quả tìm kiếm.


2. Từ khoá cạnh tranh: tối ưu trên trang vẫn còn rất quan trọng

Tối ưu hóa trang web là cơ sở để có thể xếp hạng cao trên Google và các công cụ tìm kiếm khác.

Bằng cách tối ưu trang web cho một cụm từ khóa, bạn cho công cụ tìm kiếm có thể tìm đến trang web có liên quan đến cụm từ khóa đó. Nếu có nhiều hơn một trang web đã được tối ưu hóa cho cụm từ khóa (mà thường là như vậy) thì các trang web với các liên kết trong nước tốt nhất sẽ có được vị trí cao nhất trong kết quả tìm kiếm.

Ví dụ, trang web www.cnn.com có ​​rất nhiều backlinks. Mặc dù cnn.com có ​​rất nhiều backlinks, họ không xếp hạng cho các từ khóa " áo thun cho câu lạc bộ các nhà điểu cầm học knoxville" bởi vì website này không được tối ưu hóa cho cụm từ khóa đó.


3. Trước tiên: hãy tối ưu hóa nội dung trang web của bạn sau đó tối ưu các backlinks

Nếu bạn muốn có được thứ hạng cao cho một từ khóa, bước đầu tiên là để tối ưu hóa một trong các trang web của bạn cho từ khoá đó. Sau đó làm việc trên các liên kết trỏ đến trang web tối ưu hóa để cấp cao hơn các trang web khác đã được tối ưu hóa cho cùng một từ khoá:

Từ khóa khác nhau đòi hỏi các chiến thuật SEO khác nhau


4. Bạn tối ưu hoá các trang tốt hơn

Khi bạn tối ưu hóa trang web của bạn, tối ưu hóa các trang khác nhau của trang web của bạn cho các cụm từ khác nhau. Bắt đầu với cụm từ dài mà không có nhiều cạnh tranh và sau đó tiến hành với các từ khóa cạnh tranh hơn.

Ngay sau khi Google biết rằng trang web của bạn có liên quan đến chủ đề này, nó sẽ được dễ dàng hơn nhiều để có được thứ hạng cao cho các từ khóa cạnh tranh hơn.

Các trang của trang web của bạn, bạn tối ưu hóa cho các từ khóa khác nhau nhưng có liên quan, thì càng tốt.


5. Bạn không cần thiết phải có nhiều link hơn đối thủ cạnh tranh của bạn

Không nhất thiết trang web của bạn phải có nhiều link liên kết hơn trang web đối thủ cạnh tranh của bạn, nhưng bạn cần các liên kết chất lượng hơn.

Không tập trung vào số lượng mà tập trung vào chất lượng. Nhận được hàng trăm các liên kết từ một trang liên kết cũng sẽ không giúp trang web của bạn nhiều như một vài chục liên kết từ các trang web có liên quan có thẩm quyền.

Nếu trang web của bạn có cả các trang web tối ưu hóa và liên kết tốt thì nó sẽ dễ dàng vượt thứ hạng các website khác chỉ có một trong các yếu tố này.


nguồn www.free-seo-news.com/newsletter606.htm
Thủ thuật Seo - Seo tips Từ khóa khác nhau đòi hỏi các chiến thuật SEO khác nhau

Back to TOP