Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ý tưởng phương hướng SEO mới cho năm 2014

Đã qua rùi cái thời mà người người dùng tool nhà nhà dùng tool mỗi ngày bắn hàng ngàn diễn đàn, mỗi ngày xáo xào vô số nội dung bắn diễn đàn, những thao tác như vậy không còn có ích cho website của bản thân bạn hay của khách hàng mà chỉ là mồi bắn của Panda hay Pengum.

Bạn cũng có thể cần tool để đăng ký tài khoản diễn đàn nhưng diễn đàn có chất lượng hay không thì bạn phải trực tiếp vào đánh giá nó, xem nó là diễn đàn uy tín, sôi nổi hay diễn đàn chết, diễn đàn spam, để có link từ diễn đàn thì bản thân bạn sẽ phải vào diễn đàn, đọc nội dung diễn đàn, đăng bài góp ý, đánh giá, có thể chia sẻ kinh nghiệm để tạo ra những nick giá trị tròn diễn đàn, và bạn có thể chia sẻ có thể lấy backlink từ diễn đàn bằng những bài viết chất lượng từ những diễn đàn chất lượng như vậy sẽ tốt cho website mà bạn đang cần seo.

Chia sẻ nội dung chất lượng của website của bạn trên các trang mạng xã hội.

Tích những chức năng để bạn có thể dễ dàng chia sẻ nội dung website của bạn trong các trang mạng xã hội.


Bạn cần tối ưu website của bạn sao cho người dùng và bộ máy tìm kiếm có thể dễ dàng truy cập, đánh giá website của bạn là tốt, là thân thiện, dễ sử dụng


Bạn cũng cần thường xuyên post bài cho website của bạn thường xuyên nếu có thể thì post hàng ngày để tạo thói quen cho google index thường xuyên tới website của bạn, nhưng cần tránh copy y nguyên nội dung từ website khác bạn nên thay đổi nội dung đi một chút, tốt nhất phải trên 70% theo đánh giá của plagiarism-checker là tốt nhất, và dù có thay đổi một bộ phận thì vẫn nên ghi nguồn bài viết theo ý kiến chủ quan của mình thì nó cũng sẽ tốt cho website của bạn.


Trên đây là một số ý tưởng chủ quan của mình như vậy các bạn có thể đánh hay góp ý để hoàn thiện hơn những gì cần cho seoer năm 2014 tốt nhất hoàn thiện và tránh được các hình phạt của bộ máy tìm kiếm
Thủ thuật Seo - Seo tips Ý tưởng phương hướng SEO mới cho năm 2014

Back to TOP