Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ved là gì? Làm thế nào sử dụng tham số Ved của Google?

Đã gần 2 năm kể từ ngày Google tuyên bố rằng họ sẽ từng bước giữ lại các thuật ngữ tìm kiếm từ các tiêu đề referrer (tiêu đề chuẩn HTTP) như tìm kiếm an toàn (SSL) đã được tung ra. Điều này có nghĩa là các báo cáo từ khóa trong Analytics cho thấy (not provided) cho hầu hết các khách truy cập.

Trong báo cáo Analytics của chúng tôi, từ khóa (not provided) hiện chiếm 82% của tất cả khách truy cập hữu cơ.


Đối với Traffic trả tiền các từ khóa vẫn còn là “provided” rất hữu ích nhưng cũng rất tốn kém.


Và tất nhiên cũng có báo cáo Search Queries trong Webmaster Tools. Điều này cũng hữu ích nhưng nó vẫn là một sự mất mát của thông tin so với những gì chúng ta đã từng có (ngay cả khi cá nhân tôi nghĩ Google đã đúng khi tiếp tục với nó).
Thông số Ved đến để giải cứu

Hồi tháng 5, Tim Resnik viết một bài về mô hình phát hiện tham số Ved của Google. Nó chỉ ra rằng mã Ved chứa thông tin khá hữu ích về các liên kết được nhấp vào trong các trang kết quả tìm kiếm. Tim Resnik đã chỉ ra rằng điều này như một cách để thay thế những gì đã mất (hay đúng hơn là tiêu diệt) bởi Google lấy đi những dữ liệu từ khóa.
Ba tháng sau, Benjamin Schulz phát hiện ra rằng mã Ved đang thực sự mã hóa trong Protocol Buffers (hoặc "Protobuf"). Vì vậy, khi chúng không thực sự được mã hóa thì nó không phải là quá khó để giải mã chúng.

Thậm chí Google còn phát hành các trình biên dịch mã nguồn mở bằng các ngôn ngữ khác nhau mà bạn có thể sử dụng để giải mã Ved của mình. Tuy nhiên, các trình biên dịch có thể cung cấp cho những nhà tiếp thị trực tuyến (có thể gặp một chút khó khăn để đưa vào thực hiện).


Chúng tôi đã viết một hướng dẫn để giải mã và giải thích mã cũng như trả lời một số câu hỏi chưa được trả lời (chẳng hạn như ý nghĩa của tham số 1). Và chúng tôi đã viết một hàm bằng JavaScript để giải mã ved – là cần thiết nếu bạn muốn kết hợp thông tin này vào báo cáo trong Analytics của bạn.


Bài viết này là một hướng dẫn để giải mã Ved và kết hợp nó vào trong Analytics.


Mã Ved là gì?


Tôi không muốn lặp lại quá nhiều những gì đã viết trong bài viết khác nhưng đó là một ý tưởng tốt để tóm tắt những điều liên quan về Ved – những thứ bên trong chúng và làm thế nào bạn có thể truy cập chúng.
Khi bạn click vào bất kỳ môt liên kết nào trong kết quả tìm kiếm của Google, các liên kết URL có chứa một tham số “Ved”.

Mã “Ved” chứa thông tin về các liên kết mà bạn nhấp vào khi người dùng đến trang web của bạn thông qua kết quả tìm kiếm của Google, mã Ved thường được chuyển đến trong tiêu đề referer HTTP.


Bên trong mã Ved có những gì?


Mã ved chứa 5 thông số riêng biệt, mỗi thông số nói với bạn điều gì đó khi bạn nhấp vào liên kết.


Chỉ số liên kết (thông số 1)


Tất cả các liên kết trên SERP có một chỉ số bằng con số được thông qua trong các mã Ved.


Nó chỉ cung cấp cho bạn một ý tưởng nào đó mà các liên kết trong một trang (không có thêm thông tin trên trang) vì vậy nó rất hữu ích trong 5 thông số bên trong Ved.


Mặc dù các chỉ số liên kết chỉ cung cấp một ý tưởng thô về vị trí của adword nhưng có 2 điều mà bạn có thể lấy từ nó:


- Nếu đó là 45-65 hoặc ít hơn (kết quả mua sắm có thể lên đến 85) thì nghĩa là adword là cột chính trên các kết quả hữu cơ.

- Nếu đó là khoảng 170 hoặc hơn thì nó có nghĩa là adword là cột bên phải hoặc ở dưới cùng của trang.
Kiểu liên kết (tham số 2)

Tham số này tương ứng với các kiểu liên kết được nhấp vào.


Giá trị phổ biến nhất là 22 tương ứng với một kết quả tìm kiếm thông thường. Các giá trị phổ biến là:
Tạm dịch sang tiếng Việt thông số trên:

Xem danh sách đầy đủ để biết thêm giá trị khác.

Chúng tôi đã tìm thấy hơn một trăm giá trị khác nhau vì vậy đây là một phần nhỏ trong số chúng. Hầu hết chúng rất khó có khả năng xuất hiện trong URL refer (Lưu ý rằng đây là thông số của Google, chúng không thực sự có ý nghĩa cho chúng tôi).


Chắc chắn bạn đã nhận thấy rằng có rất nhiều khoảng trống trong các giá trị. Tôi không biết điều này bởi rất nhiều giá trị trong số chúng không được sử dụng hoặc có thể Google đã để lại khoảng trống cho các loại liên kết trong tương lai. Ví dụ, báo cáo của chúng tôi hiển thị 703 loại liên kết nhưng chúng tôi đã không sử dụng đến nó. Có vẻ như đó là một số loại kết quả tìm kiếm phổ biến cho các thiết bị di động. Nếu bạn thấy 704 hoặc các mã khác trong báo cáo của bạn thì bạn hãy viết một bình luận dưới bài viết này hoặc gửi yêu cầu đến cho chúng tôi.


Vị trí bắt đầu kết quả (tham số 7)


Tham số này là các vị trí kết quả tích lũy của các kết quả đầu tiên trên trang. Trang 2 sẽ là 10, trang 3 sẽ là 20 và cứ như vậy tăng lên.


Tốt hơn hết là hãy nghĩ điều này như số lượng trang kết quả (sau khi trừ đi 1 và nhân 10) bởi trước đây và bây giờ luôn có 10 kết quả trên mỗi trang. Nhưng dù sao bạn cũng sẽ cần phải giải thích nó kết hợp với tham số 6.


Vị trí kết quả (tham số 6)


Điều này rất giống vớ các tham số cd nhưng có một vài sự khác biệt quan trọng:

- Cd được tính từ 1 trở lên trong khi vị trí kết quả ved được tính từ 0.

- Trên trang 2 của kết quả, cd vẫn tiếp tục đếm (ví dụ 11, 12, 13…) nhưng vị trí kết quả ved được đặt lại là 0.

- Đôi khi các tham số cd không được thông qua (ví dụ như hình ảnh thu nhỏ). Trong trường hợp này, vị trí kết quả ved dường như được thông qua.
Vị trí kết quả ved đáng tin cậy hơn trong tham số 2. Ví dụ, nếu tham số Cd là 11 kết quả trên trang 1 hoặc kết quả đầu tiên trên trang 2 thì với vị trí kết quả ved, bạn có thể phân biệt được.

Vị trí kết quả phụ (tham số 5)


Tham số này cũng giống như các vị trí kết quả (tham số 6) ngoại trừ nó cho bạn biết vị trí trong danh sách các kết quả phụ chẳng hạn như điều hướng hoặc sitelinks one-page.
Làm thế nào để giải mã ved và đặt các thông tin vào Analytics?

Để import ved vào Analytics, bạn phải có một đoạn mã Javascript để giải mã và gửi nó đến các máy chủ Analytics.


Để làm điều này, bạn có thể sửa đổi snippet Analytics JavaScript như sau:


1. Có các thư viện giải mã Ved (Ved-decode) và giải mã Base64

- Bạn cần phải có các thư viện trong HTML hoặc một nơi nào đó chứa snippet Analytics.

- Thư viện giải mã ved là cần thiết để giải mã Ved và trích xuất các thông tin chúng ta muốn.

- Thư viện Base64 là cần thiết cho người sử dụng IE bởi họ sẽ không có bộ giải mã Base64 trong trình duyệt của họ.


Mỗi thư viện được cấp phép theo giấy phép mã nguồn mở - (MIT / Apache v2.0 cho phép bạn sử dụng nó trong bất kỳ loại dự án nào.


2. Gửi dữ liệu ved vào Analytics

Việc này phụ thuộc vào việc bạn đang sử dụng mã Analytics (ga.js) cũ hoặc mã Universal Analytics (analytics.js) mới:

- Nếu bạn đang sử dụng Analytics (ga.js)


Thêm mã JavaScript này ngay trước khi gọi đến _gaq.push (['_trackPageview']) –
// The custom variable code needs to go *before* you record the pageview

// (i.e. the call to _trackPageview)

(function(w) {

var customVars = [

{ slot: 1, name: 'Google link index', v: 'linkIndex' },

{ slot: 2, name: 'Google link type', v: 'linkType' },

{ slot: 3, name: 'Google result position', v: 'resultPosition' },

{ slot: 4, name: 'Google sub-result position', v: 'subResultPosition' },

{ slot: 5, name: 'Google page', v: 'page' }

];

if (w._gaq && w.VedDecode && w.VedDecode.ved) {

for (var i = 0, val; i

val = w.VedDecode[customVars.v];

w._gaq.push([

'_setCustomVar',

customVars.slot,

customVars.name,

val ? val + '' : '(not set)',

2 // session scope

]);

}

}

})(window);- Nếu bạn đang sử dụng Universal Analytics (analytics.js)

Đối với Universal Analytics (analytics.js), bạn cần phải thiết lập kích thước tùy chỉnh tương ứng với 5 thông số:

Dịch sang tiếng Việt bảng thông số trên:

(Đây là những tên gợi ý, tất nhiên bạn có thể gọi đến chúng khi bạn cần). Sau đó thêm mã JavaScript này ngay trước khi cuộc gọi đến ga('send', 'pageview'):


// The custom variable code needs to go *before* recording the pageview

(function(w) {

if (w.ga && w.VedDecode && w.VedDecode.ved) {

// Send pageview with custom dimension data

ga('set', {

dimension1: getVedValue('linkIndex'),

dimension2: getVedValue('linkType'),

dimension3: getVedValue('resultPosition'),

dimension4: getVedValue('subResultPosition'),

dimension5: getVedValue('page')

});

}

function getVedValue(key) {

var ret = w.VedDecode[key];

return ret ? ret + '' : '(not set)';

}

})(window);Hãy chắc rằng các chỉ số tạo ra cho mỗi kích thước trong bảng điều khiển của bạn tương ứng với số kích thước trong mã JavaScript.

Ví dụ, nếu chỉ số được tạo ra cho các kích thước chỉ số liên kết của Google là 7 thì bạn cần phải đề cập đến nó như dimension7 trong các mã.


Sử dụng dữ liệu


Sau một thời gian ngắn, các dữ liệu ved sẽ hiển thị trong báo cáo của bạn!


Làm thế nào bạn sử dụng các dữ liệu đó?
Rõ ràng, nó sẽ có ích cho việc tối ưu các tuyến đường khác nhau và nhìn vào cách tuyến đường khác nhau ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi của bạn.

Cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng nó rất thú vị - cho khách hàng AdWords để biết làm thế nào vị trí adword (tức là chỉ số liên kết) ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi. Bạn không thể nhìn thấy (trong các báo cáo chuẩn) số lượng vị trí adword thay đổi trong ngày.


Bạn hãy cho chúng tôi biết bạn làm những gì với các dữ liệu trong các ý kiến bên dưới.


Nhưng nếu tiêu đề referer không được thông qua?


Điều này là rất quan trọng, bởi vì nếu không có tiêu đề referrer thì sẽ không có tham số Ved.


Referer sẽ không được thông qua trong một số trường hợp:


- Nếu trang web của bạn không được bảo đảm bằng HTTPS

- Nếu trang web của bạn sử dụng HTTP hoặc nó sử dụng HTTP cho một số trang (đặc biệt là một trang đích bất kỳ) thì tiêu đề referer có thể không được thông qua. Đôi khi, nếu người dùng đang sử dụng (HTTPS) tìm kiếm an toàn Google chuyển hướng chúng thông qua HTTP trung gian (không an toàn) bấm vào trang theo dõi. Khi điều này xảy ra, bạn sẽ nhận được referer (và tham số ved).


Tuy nhiên, nếu Google đi qua chúng thông qua một (HTTPS) nhấp chuột theo dõi trang an toàn thì bạn sẽ không nhận được referer (hoặc tham số ved) trừ khi trang web của bạn cũng sử dụng HTTPS.


Kết luận, nếu bạn muốn chắc chắn nhận được các tham số ved cho càng nhiều người dùng càng tốt thì hãy sử dụng HTTPS cho trang web của bạn. (Tất nhiên đây không phải là lý do duy nhất để sử dụng HTTPS!).


Nếu sử dụng trên một thiết bị di động


Đối với các thiết bị di động, Google đã bắt đầu sử dụng hyperlink auditing - mà nó nên được gọi là "click tracking" và tốt hơn hết nên gọi nó là thuộc tính "ping" thay vì chuyển hướng thông qua một trang click-tracking. Hyperlink auditing là không đáng tin cậy như một chuyển hướng nhưng có lẽ nó cũng giúp:


- Google chỉ sử dụng nó cho các thiết bị di động.

- Tất cả các kết quả trả tiền (ví dụ như adwords) vẫn đi qua trang đổi hướng truyền thống.


Theo Google, động lực chính để sử dụng các thuộc tính Ping trên các thiết bị di động là để cải thiện tốc độ và tôi tin họ nhưng nó cũng giúp:


- Người dùng di động có thể là ít có khả năng tắt hyperlink auditing (hoặc biết làm thế nào, hoặc biết nó là gì)

- Thiết bị di động chạy trên các trình duyệt hiện đại hỗ trợ kiểm hyperlink auditing.


Tuy nhiên, bạn có thể hỏi, nếu các thiết bị di động không đi qua một chuyển hướng và trang web của tôi đang sử dụng HTTPS thì tôi có nhận được referer không?


Vâng, bạn sẽ nhận được referer!


Nhưng thật đáng tiếc, Google đã vô hiệu hóa nó.


Google làm gì nếu họ sử dụng hyperlink auditing để thiết lập các phần tử thẻ referrer đến nguồn:


Trình duyệt của người dùng gồm nguồn tài liệu trong tiêu đề referer chứ không phải là tài liệu URL đầy đủ. Vì vậy, các referer sẽ chỉ trạng thái (giống như) <a href="https://www.google.co.uk/"> https://www.google.co.uk/ </ a>.

Trước khi bạn nghĩ "ác quá!" – thì chuyện này cũng có lý do chính đáng vì nếu họ không làm điều này thì từ cần tìm cũng sẽ xuất hiện trong referer và Google đã cam kết tắt điều này với lý do liên quan đến quyền riêng tư.


Vì vậy, thiết bị di động là một chuyện khác và phân tích mã ved sẽ không làm hết thời gian. Nhưng đối với hầu hết các trang web, thiết bị di động sẽ vẫn là thiểu số và mọi thứ thay đổi nhanh chóng. (Ví dụ, nếu có luật chống sự riêng tư mới đòi hỏi hyperlink auditing được tắt theo mặc định thì đó sẽ là cái chết của nó).
Thủ thuật Seo - Seo tips Ved là gì? Làm thế nào sử dụng tham số Ved của Google?

Back to TOP