Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Quyết định giải quyết khiếu nại: Kiện được không?


Hơn 10 năm trước, ông Huỳnh Thanh Sơn gửi hồ sơ đến chính quyền địa phương để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau đó phía ủy ban xã có công văn trả lời không chấp nhận...


Hai lần bị bác khiếu nại


Thấy bị thiệt thòi, ông Sơn liền làm đơn khiếu nại công văn trên gửi lên UBND huyện. Tuy nhiên, đơn của ông lại không đề cập gì đến việc xã không làm thủ tục đề nghị huyện cấp giấy tờ đất mà chỉ nêu một số sai sót của công văn như “nội dung không rõ ràng, khó hiểu, sai sót về từ ngữ”.


Cuối năm 2007,chủ tịch UBND huyện giải quyết khiếu nại đã bác nội dung đơn của ông Sơn. Ông Sơn lại tiếp tục khiếu nại lên tỉnh. Một năm sau, chủ tịch UBND tỉnh cũng đã không chấp nhận các khiếu nại của ông…


Đến giữa năm 2012, ông Sơn khởi kiện ra TAND một huyện ở tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu hủy quyết định của chủ tịch huyện ban hành cuối năm 2007.


Đã có hai luồng ý kiến khác nhau tranh cãi quanh việc quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch huyện nêu trên có phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính hay không...Khởi kiện đúng


Những người theo quan điểm đầu tiên cho rằng quyết định trên là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính theo Điều 28 Luật Tố tụng hành chính (LTTHC) và đây cũng là quyết định hành chính về quản lý đất đai theo khoản 2 Điều 6 Luật Đất đai.


Các ý kiến phía này phân tích sâu hơn, Nghị quyết 02 (năm 2001 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao) hướng dẫn: Quyết định hành chính được cơ quan hành chính nhà nước… ban hành trong khi giải quyết, xử lý những việc cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính. Quyết định nêu trên của chủ tịch huyện có nội dung: “… Do đó, ông Sơn không đủ điều kiện để Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Đây chính là nội dung quản lý hành chính nhà nước về đất đai nên cũng là đối tượng bị khởi kiện.


Cạnh đó, luật cũng quy định: Trong thời hạn một năm kể từ ngày LTTHC có hiệu lực (ngày 1-7-2011), người khiếu nại đã thực hiện việc khiếu nại quyết định hành chính… (từ ngày 1-6-2006 đến ngày luật này có hiệu lực), nếu khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khởi kiện… Ông Sơn khởi kiện vào giữa năm 2012 là trong thời hạn luật định.


Không thể đưa ra tòa


Những người theo quan điểm ngược lại thì khẳng định: Quyết định trên không phải là đối tượng khởi kiện, không phải là quyết định hành chính. Thứ nhất: Điều 28 LTTHC và các văn bản hướng dẫn nêu: Quyết định hành chính ban hành sau khi có khiếu nại sẽ trở thành đối tượng khởi kiện nếu “có nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính”.Đối chiếu lại thì quyết định nói trên của chủ tịch huyện không có các nội dung như điều luật đã quy định.


Thứ hai: Quyết định trên cũng không nêu vấn đề cụ thể nào trong hoạt động quản lý hành chính mà thuần túy chỉ là giải đáp những điểm bất hợp lý mà ông Sơn nêu trong đơn khiếu nại nên không được xem là quyết định hành chính để từ đó khởi kiện vụ án hành chính tại tòa…


Theo Văn Nguyễn (Pháp luật TP HCM)

www.nguoiduatin.vn

Back to TOP