Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Khôi Việt yêu cầu thay đổi thẩm phán: Hoãn phiên tòa phúc thẩm


Tại phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Đức Nhận, chủ tọa phiên tòa cho biết chiều ngày 10/4/2013 Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao đã nhận được đơn đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng của Người khởi kiện.


Theo quy định của Luật tố tụng hành chính, trước khi mở phiên toà, việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án do Chánh án Toà án quyết, nếu Thẩm phán bị thay đổi là Chánh án Toà án thì do Chánh án Toà án cấp trên trực tiếp quyết định.Đại diện người khởi kiện tại tòa sơ thẩm


Tuy nhiên, do đơn đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng của Người khởi kiện đến vào chiều muộn ngày 10/4/2013, chỉ trước giờ xét xử khoảng 10 tiếng cho nên Chánh án Tòa phúc thẩm chưa kịp xem xét việc có chấp thuận hay không việc thay đổi người tiến hành tố tụng.


Do đó, căn cứ quy định của pháp luật, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đã tạm hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện.


> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!

Điều 46. Quyết định việc thay đổi người tiến hành tố tụng (Luật tố tụng hành chính)


1. Trước khi mở phiên toà, việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án do Chánh án Toà án quyết định; nếu Thẩm phán bị thay đổi là Chánh án Toà án thì do Chánh án Toà án cấp trên trực tiếp quyết định.


Trước khi mở phiên toà, việc thay đổi Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp quyết định; nếu Kiểm sát viên bị thay đổi là Viện trưởng Viện kiểm sát thì do Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp quyết định.


2. Tại phiên toà, việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án, Kiểm sát viên do Hội đồng xét xử quyết định sau khi nghe ý kiến của người bị yêu cầu thay đổi. Hội đồng xét xử thảo luận tại phòng nghị án và quyết định theo đa số.


Trong trường hợp phải thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án, Kiểm sát viên thì Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên toà theo quy định của Luật này. Việc cử Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án thay thế người bị thay đổi do Chánh án Toà án quyết định; nếu người bị thay đổi là Chánh án Toà án thì do Chánh án Toà án cấp trên trực tiếp quyết định. Việc cử Kiểm sát viên thay thế Kiểm sát viên bị thay đổi do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp quyết định; nếu Kiểm sát viên bị thay đổi là Viện trưởng Viện kiểm sát thì do Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp quyết định.


3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày hoãn phiên toà, Chánh án Toà án, Viện trưởng Viện kiểm sát phải cử người khác thay thế.Băng Tâm

www.nguoiduatin.vn

Back to TOP