Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Phong tỏa, trừ lương của người thua kiện để thi hành án


> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!


Cụ thể, người có thẩm quyền ra quyết định phong tỏa tài khoản, quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản hoặc quyết định khấu trừ thu nhập của người phải thi hành án là thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên. Người này có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản của người phải thi hành án; người sử dụng lao động; Bảo hiểm xã hội… cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người “thua kiện” để hực hiện việc thi hành án dân sự.


Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, cơ quan được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin cụ thể. Trên cơ sở thông tin được cung cấp, chấp hành viên ra quyết định phong toả tài khoản, quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản hoặc quyết định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.


Bộ Tư pháp đề xuất quy định, ngay sau khi nhận được quyết định khấu trừ vào thu nhập của người phải thi hành án, cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội… phải trừ tiền để chuyển vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc chuyển cho người “thắng kiện” theo quyết định trừ vào thu nhập.


Về trách nhiệm cụ thể của các bên, thông tư quy định cơ quan cung cấp thông tin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin. Cơ quan này cũng phải bảo mật việc cung cấp, nội dung thông tin cung cấp để ngăn chặn các hành vi ứng phó, “chạy”, tẩu tán tài sản của người phải thi hành án và các tổ chức, cá nhân có liên quan.


Cơ quan thi hành án thì chỉ sử dụng thông tin, tài liệu theo đúng mục đích. Trường hợp sử dụng thông tin về tài sản, thu nhập không đúng mục đích phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Lường trước các tình huống vi phạm, lạm dụng, Bộ Tư pháp đề xuất quy định người nhận yêu cầu cung cấp thông tin nếu sai phạm, tùy từng trường hợp, bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.


Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc cung cấp thông tin, việc phong tỏa, khấu trừ tài khoản, thu nhập của bên thua kiện để đảm bảo thi hành án, tùy từng trường hợp, bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, nếu gây thiệt hại, cán bộ trục lợi còn phải bồi thường theo quy định của pháp luật.


Theo P.Thảo (Dân trí)

www.nguoiduatin.vn

Back to TOP