Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Người phát ngôn sẽ được tập huấn kỹ năng


Cục trưởng Cục Báo chí Hoàng Hữu Lượng cho biết Bộ TT-TT sẽ tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng đối thoại với báo chí cho người phát ngôn của các cơ quan hành chính nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí.


Cục trưởng Hoàng Hữu Lượng cho rằng có tình trạng một số người phát ngôn né tránh, lần lữa cung cấp thông tin cho báo chí và lý giải một phần nguyên nhân là do nhiều người phát ngôn chưa có kỹ năng đối thoại với báo chí. Bởi thế để giảm thiểu tình trạng này, Bộ TT-TT sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho người phát ngôn các cơ quan hành chính nhà nước trước khi Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được ban hành kèm theo Quyết định 25/2013 của Thủ tướng chính phủ có hiệu lực từ ngày 1-7 tới.

Quy chế phát ngôn mới quy định rõ người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước là người chịu trách nhiệm đối với các phát ngôn với báo chí, bao gồm cả phát ngôn của mình và của người phát ngôn. Đây là điểm mới so với quy chế cũ nhằm tránh trường hợp người đứng đầu cơ quan và người phát ngôn cung cấp hai thông tin có nội dung khác nhau, thậm chí là trái ngược nhau, cho báo chí.


Ông Hoàng Hữu Lượng cũng nhấn mạnh quyền miễn trừ của nhà báo, cơ quan báo chí trong trường hợp người phát ngôn, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cung cấp thông tin sai cho báo chí, với điều kiện là báo chí đã đăng tải đầy đủ, trung thực các thông tin được cung cấp.


Theo Đỗ Hà (Pháp luật TP HCM)

www.nguoiduatin.vn

Back to TOP