Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Những tiền tố và hậu tố cho tên miền đẹp

Bạn đã bao giờ cảm thấy khó khắn khi cố gắng đăng ký một tên miền phục vụ cho việc phát triển trang web của bạn chưa?

Để mình nói thế này cho dễ tưởng tượng một chút nhé. Bạn đã thiết kế web xong xuôi đâu vào đấy rồi, woa, một trang web rất thú vị đúng với ý tưởng của bạn (Cảm thấy hứng thú). Sau đó bạn bắt đầu thu hẹp lại các từ khóa, chuẩn bị sẵn sàng cho việc lựa chọn tên miền thật đẹp mỹ mãn (Cảm thấy phấn khích hơn) và đột nhiên: “Beep……!! Có người đăng ký rồi ư????” (Giận dữ!)…

Thôi, đừng qua nóng nảy. Yên tâm, hôm nay tôi sẽ bày cho bạn một cách đơn giản nhưng không kém hiệu quả để có được tên miền ưng ý của bạn. Công việc đó là chỉ cần thêm một tiền tố hoặc một hậu tố vào mà thôi. Ví dụ thế này nhé: Bạn chọn dichvuseo? Vậy có thể bắt đầu bằng idichvuseo.com, edichvuseo.com, hoặc dichvuseotop.com, dichvuseopro.com,xemphim14.net…có rất nhiều cách kết hợp hiệu quả và việc còn lại đó là tùy thuộc vào bạn thôi.

Những hậu tố classic (cổ điển): • house

 • central

 • point

 • home

 • place

 • garden

 • site

 • spot

 • park

 • dome

 • bay

 • web

 • net

 • cave

 • base

 • heaven

 • portal

 • world

 • camp

 • network

 • county

 • street

 • city

 • alley

 • depot

 • valley


Những hậu tố khác: • now

 • resources

 • tools

 • source

 • review

 • system

 • book

 • guide

 • talk

 • data

 • vision

 • load

 • box

 • focus

 • beat

 • voice

 • share

 • cafe

 • nexus

 • zone

 • sight

 • link

 • lab

 • insight

 • vine

 • board

 • flow

 • signs

 • network

 • wire

 • cast

 • ville

 • nation

 • egg

 • cove

 • news

 • today

 • future

 • fun

 • watch

 • story

 • fever

 • coast

 • side

 • road

 • heat

 • bite

 • insider

 • club

 • connect


Những tiền tố classic (cổ điển): • the

 • my

 • i

 • me

 • we

 • you

 • e

 • top

 • pro

 • best

 • super

 • ultra

 • all

 • cyber

 • simply

 • free

 • 1st


Những tiền tố khác: • meta

 • re

 • metro

 • urban

 • head

 • hit

 • front

 • techno

 • ever

 • rush

 • think

 • solo

 • radio

 • vip


Những tính từ có thể sử dụng như tiền tố: • hot

 • smart

 • cool

 • hot

 • fast

 • fresh

 • sleek

 • first

 • daily

 • best

 • sharp

 • light

 • classic

 • fast

 • great

 • quick


Tiền tố Latin: • ubi (when)

 • bis (twice)

 • ad (to, towards)

 • ambi (both)

 • inter (between)

 • liber (free)

 • mono (single)

 • poli (many)

 • tele (distant)

 • omni (all)

 • exo (outside)

 • extra (addition)

 • hyper (over)

 • hypo (under)

 • intro (within)

 • proto (first)

 • intra (within)

 • micro (little)

 • macro (large)

 • multi (many)

 • neo (new)

 • iso (equal)

 • mono (one)


Những từ latin có thể dùng như là tiền tố và hậu tố: • io (I in Italian)

 • virtus (virtue)

 • ego (me)

 • vox (voice)

 • ex (out of)

 • ideo (idea)

 • novo (renew)

 • novus (novelty)

 • pax (peace)

 • rex (king)

 • velox (fast)

 • verus (true)

 • vivo (alive)

 • nova (new)


Những tiền tố bội số: • pico

 • nano

 • micro

 • milli

 • kilo

 • mega

 • giga

 • tera

 • peta


Tiền tố khoa học: • aero

 • cosmo

 • deca

 • eco

 • geo

 • hex

 • oxy

 • uni

 • poly


Những từ có thể vừa là tiền tố vừa là hậu tố: • media

 • direct

 • access

 • ez

 • easy

 • info

 • interactive

 • biz

 • buzz

 • bit

 • byte

 • up

 • tech

 • on

 • out

 • auto

 • pulse

 • x

 • venture

 • trend

 • life

 • retro

 • secret


Theo dichvuseo.biz.vn
Thủ thuật Seo - Seo tips Những tiền tố và hậu tố cho tên miền đẹp

Back to TOP