Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

[Video] Matt Cutts: Chúng tôi tìm kiếm chống Spam trong hơn 40 quốc gia và quốc tế hóa các thuật toán Spam

Matt Cutts, người đứng đầu tìm kiếm Spam của Google, đã công bố trong một đoạn video rằng Google tìm kiếm chống Spam ở cấp độ quốc tế chứ không phải chỉ có xu hướng để chống Spam tốt hơn trong Google.com, kết quả tìm kiếm bằng tiếng Anh.

Matt Cutts giải thích rằng với hầu hết các thuật toán chống spam của Google, chẳng hạn như Panda và các thuật toán Penguin, Google đặt rất nhiều nỗ lực vào việc quốc tế hóa chúng. Bằng cách này, các thuật toán không chỉ làm việc trên các kết quả tìm kiếm bằng tiếng Anh nhưng trong tất cả các kết quả tìm kiếm.


Đôi khi Google không thực sự khởi động các thuật toán chỉ dành cho ngôn ngữ tiếng Anh nhưng khi có thể, Google cũng cố gắng khởi động chúng trên toàn cầu.


Matt Cutts nói thêm rằng họ có Googlers trên toàn thế giới những người làm việc trong tìm kiếm chống Spam trong hơn 40 quốc gia hoặc các ngôn ngữ khác nhau.Dưới đây là đoạn video


Nguồn http://searchengineland.com

Vui lòng ghi nguồn thegioiseo.com khi chia sẻ lại bài viết này.

Thủ thuật Seo - Seo tips [Video] Matt Cutts: Chúng tôi tìm kiếm chống Spam trong hơn 40 quốc gia và quốc tế hóa các thuật toán Spam

Back to TOP