Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Giám sát chặt 'thi đầu ra' luật sư


Dự thảo sửa đổi, bổ sung 12 điều của Thông tư 21/2010 để phù hợp với những nội dung mới sửa đổi trong Luật Luật sư 2012 về thời gian tập sự hành nghề luật sư, gia hạn tập sự, quyền của người tập sự, báo cáo kết quả tập sự...


Trong đó, việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư trước đây do Bộ Tư pháp đảm trách được chuyển giao về Liên đoàn Luật sư thực hiện. Các đoàn luật sư sẽ gửi danh sách tham dự kiểm tra của người tập sự, Liên đoàn Luật sư VN sẽ thành lập hội đồng kiểm tra theo khu vực, ít nhất sáu tháng/lần để tổ chức “thi đầu ra” công nhận luật sư. Nội dung kiểm tra: kỹ năng tham gia tố tụng, kỹ năng tư vấn pháp luật, kỹ năng đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác...Ảnh minh họa


Kỳ thi kiểm tra bằng hai hình thức: bài viết (kỹ năng hành nghề, quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp) và thực hành “vấn đáp mở” (trình bày và bảo vệ quan điểm một vụ việc tự chọn; giải quyết tình huống ban chấm thi đưa ra). Dự thảo cũng bổ sung thẩm quyền của hội đồng kiểm tra hướng dẫn, quy định về thang điểm, cách thức chấm điểm, phúc tra... khắc phục hạn chế của Thông tư 21/2010 chưa hướng dẫn rõ dẫn đến một số trường hợp người tập sự “chưa thông” yêu cầu xem xét cách thức chấm điểm kiểm tra.


Tuy nhiên, “Bộ Tư pháp sẽ giữ vai trò giám sát việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư thông qua ban giám sát để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, ngăn ngừa tiêu cực trong hoạt động kiểm tra “đầu ra” luật sư. Cũng có phát hiện một số đoàn luật sư tỉnh, TP (TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu...) quản lý chưa tốt hoạt động tập sự luật sư. Đến mức, có trường hợp trong danh sách thi kiểm tra kết quả tập sự luật sư nhưng khi truy hỏi thì người tập sự thú nhận... không biết luật sư hướng dẫn mình là ai” - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Nguyễn Văn Bốn (Bộ Tư pháp) bày tỏ trăn trở qua những đợt kiểm tra việc tổ chức “thi đầu ra” luật sư.


Theo BÌNH MINH (Pháp luật TP HCM)

www.nguoiduatin.vn

Back to TOP