TÌnh hình là vẫn đang ngụp lặn trong đống từ khóa và các site đối thủ... đã xây đựng cũng đã lên được trang nhất... nhung hiện tại thì đã tụt hạn .. anh chị em nào đã đang seo chuyên về du lịch thì cho mình một vài cái kinh nghiệm với nào....

tình hình khó khăn lắm rồi. !