Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share anh em back link trang PR 8

Seo trên các trang Social bookmarking có những hiệu quả nhất định. Hôm nay share cho anh em một back link trang PR 8


- Bước 1 : Truy cập : http://technorati.com/

- Bước 2 : ChọnJoint ở phía trên gần Ô search, sau đó nhập các thông tin đăng ký.

- Bước 3 : Vào email xác nhận

- Bước 4 : Chọn Sign in để đăng nhập với username vừa đăng ký được.

- Bước 5 : Kích chọn vào tên username của bạn ở góc phải, phía trên để vào phần My Profile


- Bước 6 : Chèn link vào mục URL, thêm một vài thông tin khác nếu thích.

Đây là kết quả back link của mình: : technorati.com/people/kimnhung


Thủ thuật Seo - Seo tips Share anh em back link trang PR 8

Back to TOP