Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

12 ý tưởng tối ưu SEO trong Magento cho trang web E-Commerce- Trong menu "Search Engine Optimization" thiết lập các tùy chọn “Server URL Rewrites” thành "Yes" để loại bỏ "index.php" từ các URL của bạn và tạo ra URL thân thiện và có thể đọc được các URL.


3. Vào đường dẫn này: System => Configuration => Design => HTML Heads.

- Thay đổi thiết lập "Default Robots" thành "INDEX, FOLLOW" để các công cụ tìm kiếm có thể chỉ mục trang web của bạn và hiển thị nó trong kết quả tìm kiếm.
- Trong hộp "Default Title" và "Default Description", viết tiêu đề mặc định và mô tả mà bạn muốn trang web trong trường hợp bạn quên viết tiêu đề và mô tả khi tạo một trang mới. Điều này sẽ đảm bảo rằng trang nào có thông tin trống sẽ lập chỉ mục khó hơn.


4. Hãy chắc chắn rằng cửa hàng điện tử của bạn có sẵn trực tiếp cho công cụ tìm kiếm bằng cách tạo ra một tập tin "robots.txt" có chứa các lệnh mà công cụ tìm kiếm trực tiếp đến các URL mà bạn muốn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cũng như một số mục bạn không muốn nó xuất hiện. Dưới đây là một liên kết đến một bài viết giải thích làm thế nào để tạo ra tập tin này và làm thế nào để viết các lệnh trong đó.

5. Hãy chắc chắn rằng bạn viết mô tả tốt cho các loại sản phẩm mới và các trang bao gồm một số từ để công cụ tìm kiếm có thể tiết lộ chính xác những trang khi khách hàng tiềm năng đưa ra những ý tưởng có liên quan hoặc các mặt hàng.


6. Để tránh sự trùng lặp trong các URL, bạn hãy vào đường dẫn này:


System => Configuration => Catalog => Search Engine Optimization và thiết lập "Use Categories Path for Product URLs" thành "No" như hình dưới đây:
7. Để chặn Magento tạo ra nội dung trùng lặp khi bạn muốn hiển thị cùng một sản phẩm trong nhiều loại, thiết lập "Canonical Link Meta Tag" thành "Yes" trên cùng một trang như hình dưới đây:


8. Bạn cũng có thể sử dụng loại sản phẩm và hình ảnh để thu hút lượt truy cập từ các công cụ tìm kiếm đến cửa hàng điện tử của bạn bằng cách làm như sau:

- Sử dụng tên có ý nghĩa cho hình ảnh của bạn, chẳng hạn như “sony-lcd-television-42inch-black.jpg” thay vì "photo234.jpg".

- Khi thêm một hình ảnh cho một sản phẩm hãy viết mô tả có ý nghĩa sẽ được sử dụng như là "tiêu đề" và "thẻ alt" cho hình ảnh nhất định, ví dụ như “Sony Vaio Laptop" như hình dưới đây:
9. Khi thêm một thể loại, một sản phẩm hoặc một trang, bạn hãy tạo ra một "URL Key" để URL cửa hàng điện tử của bạn trở nên thân thiện với công cụ tìm kiếm như hình dưới đây:


10. Để giúp Google chỉ mục trang web của bạn, hãy tạo ra một Google Sitemap tự động bằng cách vào đường dẫn này: System => Configuration => Google Sitemap

Trong hộp “Generation Settings”, kích hoạt để cho phép tạo ra sitemap và thay đổi tần số của nó theo tần số cập nhật của bạn. Điều này sẽ cho phép Google cập nhật tất cả các mặt hàng mới.


- Bạn cũng có thể thay đổi các thiết lập sitemap khi thêm một thể loại mới, một sản phẩm mới hoặc một trang mới, vì vậy sitemap của bạn bao gồm tất cả các mặt hàng mới như hình dưới đây:


12 ý tưởng tối ưu SEO trong Magento cho trang web E-Commerce


11. Bạn cũng có thể dễ dàng thêm một "Google Webmaster Tools verification tag" trong Magento bằng cách vào đường dẫn này:System
=> Configuration => Design => HTML Heads Đặt "Google Webmaster Tools verification tag" trong hộp "Miscellaneous Scripts" như hình dưới đây:
12. Kích hoạt "Google Analytics" bằng cách vào đường dẫn này: System => Configuration => Google API.

Thiết lập "Enable option" thành "Yes" và nhập Số tài khoản của bạn trong hộp như hình dưới đây:
Bằng cách làm theo 12 ý tưởng này bạn có thể tối ưu trang web để sản phẩm của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm khi người dùng tìm một sản phẩm nào đó. Cuối cùng, SEO sẽ mang trang web của bạn đến nhiều khách hàng hơn và tạo ra nhiều chuyển đổi hơn. Vì vậy có thể nói SEO có khả năng thay đổi các giá trị - là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy việc kinh doanh thương mại điện tử của bạn.


Thủ thuật Seo - Seo tips 12 ý tưởng tối ưu SEO trong Magento cho trang web E-Commerce

Back to TOP