Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cách khắc phục domain (tên miền) lỗi 404 được index trên Google nhiều bằng .htaccess

Hôm nay có bạn hỏi mình cách khắc phục domain tên miền lỗi 404 quá nhiều, những trang đó đã được Google index bây giờ làm thế nào để xoá hết các index không tồn tại trên Google.

Đôi khi chúng ta mua những domain mà đã có người dùng trước đó nay họ huỷ nhưng vẫn còn index trên Google, trường hợp bạn setup website mới thì có thể dùng trang 404, còn chưa dùng ngay có thể dùng theo cách dưới đây.

Mình ngồi coi lại thì mới được 1 anh tặng domain www.bendep.com nên coi thử và áp dụng thử nghiệm với file .htaccess.

Dưới đây là cách mình làm.

Bước 1: Setup 1 trang index.html và add website vào Google Webmaster Tools của bạn, verify file website đó.

Bước 2: Vào Google gõ site:tendomain.com (ở đây của tôi là site:bendep.com)

1. Nếu số lượng index trên google mà lớn thì làm bước 3.

2. Số lượng index nhỏ bạn có thể làm bằng tay truy cập vào Google Webmaster Tools: Google Index ->Remove URLs và điền url mà chúng ta nhìn thấy trên Google(Lưu ý không được xoá root domain mà chúng ta cần SEO nha http://www.bendep.com).

Bước 3:Bạn tạo 1 file .htaccess ngang hàng với index.html với nội dung:

ErrorDocument 404 http://ift.tt/1kLJuQd

Câu lệnh trên hiểu là với tất cả các trang lỗi 404(không tìm thấy) nó sẽ tự động chuyển về trang tenmiencuaban.com

Bước 4: Bạn quay trở lại Google Webmaster tools sau 1-5 ngày. Và tìm tới Crawl -> Crawl Errors chọn tất cả các link lỗi 404 và chọn MARK AS FIXED và chọn OK.


Cách khắc phục domain (tên miền) lỗi 404 được index trên Google nhiều bằng .htaccess


Chúc các bạn thành công, thắc mắc các bạn có thể reply.
Thủ thuật Seo - Seo tips Cách khắc phục domain (tên miền) lỗi 404 được index trên Google nhiều bằng .htaccess

Back to TOP