Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Vấn đề chứng thực địa điểm cho Doanh Nghiệp

Các bạn cho mình hỏi

http://ift.tt/1dMNkA5


Khi mình vào link để add địa điểm của mình vào. Sau khi nhập thông tin hoàn tất thì còn 1 bước cuối cùng là mình không làm đc đó là chứng thực Mã PIN. Và hiện tại mình chỉ gặp đc trường hợp là gửi mã PIN qua thư bưu điện, cái này thì lâu và ko biết có tới mình không, có bạn nào mà ở thời điểm hiên tại đăng ký đc chứng thực qua SMS không? Nếu có tùy chỉnh ở đâu?
Thủ thuật Seo - Seo tips Vấn đề chứng thực địa điểm cho Doanh Nghiệp

Back to TOP