Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bắt quả tang xe ô tô chở 18,2 tỷ đồng tiền Việt Nam qua Campuchiawww.nguoiduatin.vn

Tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới


Tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi vi phạm, cụ thể như sau:


Theo điều 154 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới được quy định như sau:


1. Người nào vận chuyển trái phép qua biên giới thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm:


A) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009;


B) Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá, đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm;


C) Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:


A) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;


B) Hàng cấm có số lượng rất lớn;


C) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;


D) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;


Đ) Phạm tội nhiều lần;


E) Tái phạm nguy hiểm.


3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên hoặc hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.


4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Back to TOP