Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bộ Công an đề nghị sửa đổi Luật Cư trú


Số liệu được Bộ Công an công bố tại hội nghị này cho biết, sau 5 năm thực hiện Luật Cư trú, Công an các địa phương đã giải quyết đăng ký thường trú cho trên 3,7 triệu hộ với hơn 17 triệu nhân khẩu.H
Hình minh họa.

Thông qua công tác đăng ký, quản lý cư trú, Công an các địa phương đã đề ra nhiều giải pháp phục vụ có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và đảm bảo, giữ gìn an ninh trật tự.


Tuy nhiên, Bộ Công an cũng khẳng định một số quy định của Luật Cư trú chưa thực sự phù hợp trong điều kiện hiện nay như: thay đổi chỗ ở hợp pháp trong thời hạn 24 tháng mới phải làm thủ tục chuyển hộ khẩu; đăng ký tạm trú và cấp sổ tạm trú không xác định thời hạn dẫn đến tình trạng khi công dân chuyển nơi thường trú, nơi tạm trú cơ quan Công an không quản lý được…


Trên cơ sở tổng kết, đánh giá 5 năm triển khai Luật Cư trú, Bộ Công an đề xuất xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua. Trước mắt, Bộ Công an đề xuất xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 25/4/2010 cho phù hợp với tình hình thực tế, nhất là tại các thành phố trực thuộc Trung ương.


Theo Hồng Thúy (Phap luật Việt Nam)

www.nguoiduatin.vn

Back to TOP