Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nhân viên trang tin điện tử hoạt động như PV là sai luật


Theo đó, văn bản này nêu rõ hoạt động của nhân viên trang tin điện tử như phóng viên báo chí là không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về báo chí, về thông tin điện tử trên Internet.


Trước đó, trong thời gian vừa qua có nhiều tổ chức, đơn vị phản ảnh đến Bộ TT-TT về việc nhân viên của các trang thông tin điện tử tổng hợp như cafef.vn, gafin.vn, vietstock.vn, xzone.vn, stockbiz.vn... tham dự các cuộc họp báo, hội thảo và đưa tin như các cơ quan báo chí.


Theo Bộ TT-TT, việc nhân viên của các đơn vị này tham gia các cuộc họp báo, hội nghị, hội thảo do các bộ, ngành... tổ chức để đưa tin như các cơ quan báo chí là không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về báo chí, về thông tin điện tử trên Internet.


Bộ TT-TT cũng nhấn mạnh các trang thông tin điện tử tổng hợp của tổ chức, doanh nghiệp chỉ được cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan Đảng và Nhà nước phù hợp với quy định pháp luật về báo chí, về bản quyền; không được bình luận.


Như vậy, các trang tin điện tử không được hoạt động như các cơ quan báo chí.


Theo M.Quang (Tuổi trẻ)

www.nguoiduatin.vn

Back to TOP