Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thắng kiện vẫn phải kiện tiếp


Xử sơ thẩm chiều 10-6, TAND TP.HCM đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bà Lại Thị Liễu phải trả hơn 166 triệu đồng cho bà Lại Thị Nuôi.


Thắng kiện nhưng vẫn phải kiện tiếp


Bà Nuôi trình bày, năm 2009, bà khởi kiện một vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất với một đương sự khác ở Long An. Trong quá trình kiện, bà đã ủy quyền cho bà Liễu thay mặt mình tham gia tố tụng tại tòa và cơ quan thi hành án (THA). Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Long An đã tuyên bà Nuôi được nhận hơn 313 triệu đồng. Sau đó, bà Liễu đã nhân danh sự ủy quyền ban đầu để nhận số tiền được THA. Tuy nhiên, nhận xong bà Liễu đã không giao trả số tiền này cho bà Nuôi.


Đòi mãi không được, bà Nuôi buộc phải khởi kiện ra tòa để đòi số tiền thắng kiện trước đó của mình.


Tại tòa, phía bà Liễu thừa nhận có việc tự đi nhận số tiền được THA của bà Nuôi. Tuy nhiên, bà không trả lại số tiền này cho bà Nuôi vì đã cấn trừ vào các chi phí đi lại, phát sinh cũng như công sức bà bỏ ra trong quá trình thay mặt bà Nuôi tham gia tố tụng. Theo phía bà Liễu, tổng cộng chi phí bà bỏ ra là hơn 800 triệu đồng, bao gồm cả chi phí hứa thưởng cho luật sư khi thắng kiện gần 500 triệu đồng. Như vậy, đáng lẽ bà Nuôi phải trả thêm cho bà số tiền còn lại.Không chứng cứ, miễn đòi


“Việc cấn trừ này có được bà Nuôi đồng ý không?” - tòa hỏi. “Tại thời điểm nhận tiền, bà Liễu cũng đã nói với bà Nuôi về việc cấn trừ” - đại diện theo ủy quyền cho bà Liễu trả lời. “Thế có văn bản nào chứng minh bà Nuôi cho bà Liễu nhận số tiền này rồi cấn trừ vào các chi phí phiên tòa và phát sinh không?” - tòa vặn. “Không có văn bản nào nhưng tiền bà Liễu bỏ ra bà Nuôi đều biết và có thông báo cho bà Nuôi” - đại diện cho bà Liễu nói.


Bà Nuôi cho biết bà cũng đồng ý và thông cảm cho bà Liễu vì đã bỏ công sức ra tham gia tố tụng thay cho bà. Tuy nhiên, bà chỉ chịu cấn trừ những chi phí thực tế và có hóa đơn rõ ràng với số tiền hơn 146 triệu đồng. Còn chi phí hứa thưởng cho luật sư (gần 500 triệu đồng như bà Liễu nói) là thỏa thuận giữa bà Liễu với luật sư, bà không hề hay biết nên không chấp nhận.


Tuy nhiên, phía bà Liễu cho rằng số tiền 146 triệu đồng là quá ít so với công sức bà bỏ ra. “Vì hai bên có quan hệ dòng tộc nên bà Liễu đã bỏ tiền ra trước để lo, nay bà Nuôi phải trả lại” - đại diện cho bà Liễu nói. Tòa thắc mắc: “Nếu bà Liễu tự bỏ tiền ra thì hai bên phải có văn bản thỏa thuận, bà Nuôi phải trả lại tiền cho bà Liễu khi xong việc”. Tuy nhiên, phía bị đơn cho biết không có văn bản thỏa thuận.


Cuối cùng, tòa ghi nhận việc bà Nuôi chấp nhận cấn trừ hơn 146 triệu đồng và tuyên buộc bà Liễu phải trả lại cho bà Nuôi số tiền còn lại (hơn 166 triệu đồng). Về chi phí hứa thưởng cho luật sư, tòa nhận định do bà Nuôi không thừa nhận và không ủy quyền cho bà Liễu việc này nên không có cơ sở xem xét.


Theo PHAN THƯƠNG (Pháp luật TP HCM)


> Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh

www.nguoiduatin.vn

Back to TOP