Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bàn về xây dựng bánh xe liên kết mạng xã hội giống với web 2.0

Trước tiên cho phép mình nói qua về thủ thuật của mình về seo mạng xã hội.


Mình xây dựng link qua các profile trong đó sẽ có liên kết các profile tại các mạng xã hội khác với nhau tất nhiên là xoay quanh từ khóa.Như vậy mình chỉ còn công việc cuối cùng là xây dựng một số các bài viết và tới từng mạng xã hội chia sẻ cũng như thúc đẩy profile phát triển.


- Ưu điểm:lớn nhất của mạng xã hội là các bạn sẽ không bị banner user nếu thả link.Khi chia sẻ link từ mạng xã hội này sang mạng xã hội khác thì cấu trúc link sẽ thay đổi ->Khi đó google sẽ không đánh giá bạn spam link.Phương thức xây dựng mã xã hội cũng đơn giản từ việc lập profile đến kết bạn hầu như đã thành thói quen nếu bạn đã sử dụng facebook hay twitter.Nổi bật hơn cả là việc bạn nghiễm nhiên có từ khóa tại top những trang PR cao chót vót mà không lo sợ ngày mai bị tháo ra vì chót spam 1-2 bài viết(Tuy nhiên bạn vẫn sẽ bị đuổi khỏi mạng xã hội nếu hoạt động đến một số vấn đề nhạy cảm ví dụ như sex,khủng bố,...).


- Nhược điểm:Việc nếu bạn lập ra một tài khoản mạng xã hội rồi để mốc trong đó thì từ khóa hoàn toàn vô ích(Con bot sẽ không bao giờ tới thăm bạn).Vấn đề ngôn ngữ là trở ngại lớn nhất,nếu khắc phục được thì gần như đây là một phương thức mà hâu hết anh em seoer lên làm.


Đây là cách mình đã ứng dụng hơn 1 tháng nay và kết quả khá tốt.Đặc biệt là với các bạn làm từ khóa trên google.com hoặc bing.Mình nói trước là mình mới chuột bạch được 1 tháng và từ khóa vẫn ổn đinh không bị bay top.Nếu mọi người áp dụng cũng thấy tốt thì khuyến khích mình 1 thank nhé!

By doccoseo

Các bạn lấy nguồn xin ghi rõ từ thegioiseo!
Thủ thuật Seo - Seo tips Bàn về xây dựng bánh xe liên kết mạng xã hội giống với web 2.0

Back to TOP