Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nâng cao thứ hạng trang web bằng chất lượng thay vì xây dựng link

internet cũng như buôn bán bên ngoài thôi

nhà bạn ở trong ngõ , bạn bán cái bánh mỳ, thì ko ai biết, nhưng bạn chịu khó đi ra ngoài kêu ngta trong ngõ nhà tao bán bánh mỳ

thì người ta đến, nhưng bánh mỳ ko ngon thì lần sau ngta ko đến nữa.

Bạn đi rao cũng như build link mà bánh mỳ ngon cũng như nội dung hay , thiếu cái nào cũng chết
Thủ thuật Seo - Seo tips Nâng cao thứ hạng trang web bằng chất lượng thay vì xây dựng link

Back to TOP