Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Seo Pyramid từng bước như thế nào?

Em đang rất muốn tìm hiểu về pyramid SEO.

1. Em có site chính cần làm SEO với khoảng 30 từ khóa phân thành 3 nhóm: nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 (mỗi nhóm 10 từ khóa). Mỗi từ khóa em có 1 page riêng để làm seo cho nó.

2. Em bắt đầu tạo Tier 2 với 3 website để đẩy cho nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3.

Nhưng khi em làm 3 website để đẩy cho nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, thì 3 website này em viết nội dung tốt, nên lại có rank tốt hơn thằng Site chính.

Càng làm, 3 website kia càng lên, còn thằng Site chính càng chìm.


Thằng site chính mình cần phải làm gì với nó, tiếp tục build backlink hay chỉ nhận backlink từ 3 website vệ tinh kia.


EM muốn site chính lên, chứ ko phải 3 thằng kia.


Vậy em phải làm sao? Các bro, pro help em nhé. Em ngu thì đứng ném gạch em nhé.
Thủ thuật Seo - Seo tips Seo Pyramid từng bước như thế nào?

Back to TOP