Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Đánh giá một website thông qua yếu tố

Yếu tố backlink khá quan trọng trong công tác làm SEO bằng những bước đơn giản để Đánh giá một website thông qua yếu tố backlink

Việc đánh giá đối thủ, một phần dựa vào yếu tố hệ thống backlink của họ.

Một minh họa cụ thể: ta đang làm SEO từ khóa:”in túi giấy” cho trang http://vlhanoi.com/ ta phân tích như sau<backlink>:

b1- Google.com: lấy ra 10 website lên top mà bạn thấy quan trọng.

b2- Vào http://www.backlinkwatch.com/ đánh giá 10 website đó qua thống kê backlink

b3- Lấy các link hiển thị trong phần thống kê đó và xem xét sự liên kết các backlink đó với các đối thủ ta đang đánh giá.
Thủ thuật Seo - Seo tips Đánh giá một website thông qua yếu tố

Back to TOP