Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Dự thảo thông tư 'ngực lép': Vẫn chưa thành lập ban soạn thảo


Khi PV hỏi về bản dự thảo thông tư ngày 7-8 của liên bộ Y tế và GTVT xây dựng thì ông Tường cho biết dự thảo đó là do Cục Y tế giao thông (Bộ GTVT) “bê” gần như nguyên xi quyết định về tiêu chuẩn sức khỏe người lái xe của Bộ Y tế năm 2008 vào (đã bị hủy bỏ sau một thời gian ngắn ban hành). “Hiện nay chưa thành lập ban soạn thảo thông tư thì làm gì có dự thảo nào (?)” - ông Tường nói.


Ông Tường cũng cho biết Bộ Y tế đã giao Viện Chiến lược và Chính sách y tế nghiên cứu về thực trạng sức khỏe lái xe, thực trạng cấp phép lái xe để từ đó bộ có cơ sở khi xây dựng quy định mới.Ảnh minh họa


“Tới đây, sẽ phải trình lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ GTVT thành lập ban soạn thảo thông tư này. Sau đó, ban soạn thảo sẽ thành lập nhóm nghiên cứu chỉ số sinh học của người Việt, thực trạng sức khỏe người lái xe hiện nay để làm căn cứ xây dựng bộ tiêu chuẩn sức khỏe lái xe cho thông tư mới” - ông Tường nói.


Theo ông Tường, ban soạn thảo cũng phải tham khảo một số bộ tiêu chuẩn sức khỏe lái xe của quốc tế làm cơ sở xây dựng thông tư này.


Theo HUY HÀ (Pháp luật TP HCM)

www.nguoiduatin.vn

Back to TOP