Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

50 thủ thuật SEO hiệu quả cho Website

Sau đây là danh sách 50 mẹo nhỏ giúp bạn tự cải thiện thứ hạng rank của mình.

1. Sử dụng .htaccess để chuyển tên miền từ non-www thành dạng www (sử dụng redirect 301)


2. Gia hạn tên miền của bạn thêm vài năm (khuyến khích trên 5 năm)


3. Đảm bảo răng khi khách click vào logo của site bạn thì họ dc đưa trở lại trang chủ


4. Nếu font chữ của website bạn quá nhỏ, hãy cho nó về mức tiêu chuẩn (như thế này nè ), SE có thể bỏ qua site bạn nếu font chữ quá nhỏ


5. Loại bỏ các plugin ko cần thiết


6. Luôn chèn thông tin liên hệ, hoặc trang liên lạc của bạn ở cuối trang web


7. Nên cố gắng sắp xếp site của mình theo một mẫu CSS stylesheet


8. Sửa hoặc loại bỏ các link sai, hoặc “chết” thường xuyên nếu bạn không sử dụng “nofollow”


9. Sử dụng alt tag cho tất cả bức ảnh, đặc biệt là ở trang chủ


10. Loại bỏ các iframe trong site bạn, phần lớn các SE ko index các iframe, nó có thể làm cho cả page chứa iframe bị ảnh hưởng


11. Nên tạo một file robots.txt cho website của bạn


12. Nên sử dụng một navigation cơ bản cho site bạn


13. Sử dụng cùng một mầu cho các link


14. Kiểm tra lỗi chính tả trong nội dung website


15. Định dạng website của bạn theo một khuôn mẫu xác định


16. Nên sử dụng ít nhất 1 bức ảnh cho mỗi trang có kèm alt tag, đừng nghĩ là loại bỏ hết tranh ảnh có thể cải thiện rank cho site bạn


17. Tạo một about page cho site bạn


18. Cung cấp các thông tin cá nhân của bạn rõ ràng trong about page đó


19. Nên chèn 1 số bức ảnh vào about page (như logo, map…)


20. Nên loại bỏ các popup trong site bạn


21. Chèn link đến các bookmark, các mạng xã hội sau mỗi bài viết và about page


22. Nên chèn một công cụ tìm kiếm cho site bạn


23. Tạo một trang điều khoản cá nhân cho site bạn


24. Đặt link tới điều khoản cá nhân ở dưới mỗi trang


25. Khi rewrite url nên sử dụng dấu “-” thay cho dấu “_”


26. Nên chèn google maps vào trang liên lạc (about page)


27. Nên chèn link từ trang này đến trang khác cho site


28. Sử dụng thẻ META description riêng biệt cho mỗi trang


29. Kiểm tra mã nguồn và sửa các lỗi


30. Không nên có 1 trang trao đổi link


31. Chèn một hộp tìm kiếm của site ở 404 error page


32. Nên tạo một sitemap cho site


33. Chèn link đến site map ở cuối mỗi trang


34. Nên chèn dòng copyright abc… ở cuối mỗi trang


35. Gạch chân các link ở website, cái này thì tớ thấy để lại hơi làm xấu mĩ quan nên thường xóa đi


36. Tắt tất cả các file nhạc, phim tự động chạy (automatically plays)


37. Nên thay thế các Flash animated = gif animated


38. Đặt logo của site bạn ở đầu mỗi trang


39. Bạn nên sử mua thêm các domain .net .org .biz… và redirect nó về site của bạn


40. Nên tạo một trang support, help hoặc FAQ


41. Khi bạn trả lời một yêu cầu, trợ giúp gì đó nên trả lời ở trang support hoặc help đó, không nên sử dụng email, đưa họ đến trang FAQ nếu câu hỏi đó đã được trả lời, nên cập nhập FAQ của bạn thường xuyên


42. Nên cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc của bạn ở trang liên lạc


43. Nên chèn mã để thống kê (analytics code) cho website của bạn ở tất cả các trang, bạn có thể sử dụng histat.com, statcounter.com, hay google analytics tùy theo định hướng phát triển của bạn


44. Xóa bỏ tất cả các mã tự động điều chỉnh kích thước trình duyệt của khách


45. Nên tạo một favicon riêng cho site bạn


46. Chỉ nên sử dụng email dạng @tenmiencuaban.com


47. Đặt thuộc tính label=”” cho tất cả các form của site bạn


48. Đặt một thông báo xác nhận khi đăng nhập hoặc khi post bài, comment


49. Cập nhập website bạn thường xuyên


50. Sử dụng W3C Compliant để kiểm tra và sửa chữa các lỗi có thể gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của SE bots
Thủ thuật Seo - Seo tips 50 thủ thuật SEO hiệu quả cho Website

Back to TOP