Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Hai đứa trẻ đánh nhau, ai có trách nhiệm bồi thường?Tuy nhiên, học sinh này không bị xử lý hình sự mà được cơ quan Công an giao cho gia đình và nhà trường giáo dục, quản lý. Xin luật sư cho biết, cháu bé này có phải chịu trách nhiệm gì không? Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả cho con trai tôi? Phạm Thị Thanh (Hà Nội).


Luật sư Nguyễn Phú Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) trả lời:


Về trách nhiệm hình sự, theo Điều 12 (BLHS) thì: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.


Đối chiếu với quy định trên thì hành vi cố ý gây thương tích của cậu học sinh cùng lớp với con bạn thuộc nhóm tội phạm ít nghiêm trọng nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.Ảnh minh họa


Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Khoản 2 và 3 Điều 606 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân như sau: Người chưa thành niên dưới 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu.


Ngoài ra, Điều 621 Bộ luật Dân sự 2005 quy định người dưới 15 tuổi trong thời gian học tại trường mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra. Nếu trường học chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý thì cha, mẹ, người giám hộ của người dưới 15 tuổi phải bồi thường.


Như vậy, nếu cậu bé đó gây thiệt hại sức khoẻ cho con của bạn ngoài giờ học, hoặc trong giờ học nhưng nhà trường chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý thì cha mẹ hoặc người giám hộ của cậu bé đó sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho con bạn. Trường hợp nhà trường không chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý thì nhà trường sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại.


Theo Giadinh.net.vn


www.nguoiduatin.vn

Back to TOP