Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Công thức tính độ khó của từ khóa

Tính độ khó của từ khóa, một vấn đề không mới nhưng nó lại làm đau đầu nhiều SEOer trước khi tiến hành SEO. Sau đây mình giới thiệu cách tính độ khó của từ khóa thông qua 3 yếu tố chính: yếu tố từ khóa, yếu tố đối thủ cạnh tranh, yếu tố website mình SEO. Cách tính của mình có thể sẽ không chính xác ở 1 lĩnh vực đặc biệt nào đó hoặc giá trị điểm số không phù hợp nhưng hầu hết sẽ chính xác ở 3 yếu tố mình kể trên. Các bạn có thể thay đổi điểm cho mình vực của mình để có công thức phù hợp hơn đối với lĩnh vực của bạn.

Chú ý cách tính chỉ áp dung:

- Một quốc gia nhất định (Việt Nam)

- Các website thường, không nổi tiếng (các website lớn (dantri, 24h) đứng top bằng nội dung, lượng truy cập, trust...)

Phần 1: Công thức tính độ khó cả từ khóa:
- Điểm yếu tố từ khóa

- Điểm đối thủ cạnh tranh

+ Điểm tối ưu ở trang 1 kết quả tìm kiếm

+ Điểm thứ hạng tự nhiên (10 thứ hạng)

+ Điểm các thứ hạng google adword

+ Điểm SEO đối thủ cạnh tranh

- Điểm website của bạn


Công thức


tổng điểm cạnh tranh từ khóa = ( Điểm yếu tố từ khóa + Điểm đối thủ cạnh tranh ) / Điểm website của bạn

Phần 2: Giải thích công thức
I. Điểm yếu tố từ khóa

- là các yêu tố cơ bản liên quan đến từ khóa theo thống kê của google.

a. Các yếu tố thành phần

- Số lượng tìm kiếm hàng tháng (Google keyword planner ) : xxx => 10 00 kết quả = 1 điểm

- Số lượng kết quả tìm kiếm : xxxx => 100 000 kết quả = 1 điểm

- Xu hướng từ khóa (Google trend) : xu hướng càng cao thì mức độ cạnh tranh càng lớn

+ xu hướng tăng : 5 điểm

+ xu hướngđứng yên : 0 điểm

+ xu hướng giảm : 0 điểm

⇒ điểm yếu tố từ khóa bằng tổng các yếu tố thành phần cộng lại


* ví dụ : từ khóa “tranh theu”

- số lượng tìm kiếm hàng tháng : 9900 => 0,9 điểm

- số lượng kết quả tìm kiếm : 1 720 000 => 17.2 điểm

- xu hướng : giảm => 0 điểm

( số lượng tìm kiếm hàng tháng + số lượng kết quả tìm kiếm + xu hướng )

⇒ Tổng điểm các yếu tố cơ bản : 18,1 diểm

* ví dụ : từ khóa “tranh theu chu thap” :16,5 + 14.5 + 0 = 31 đriểm


II. Điểm SEO đối thủ cạnh tranh

1 . Điểm tối ưu trang 1 kết quả tìm kiếm (tối đa37 điểm)

- Là tổng số điểm tối ưu cho từng website ở trang một của kết quả tìm kiếm, bao gồm các thứ hạng tự nhiên và google adwoed

Điểm tối ưu trang 1 = điểm các thứ hạng tự nhiên + điểm các thứ hạng google adword

a. tính điểm thứ hạng tự nhiên (tối đa 15 điểm)

Xét điểm cho 1 thứ hạng trên kết quả tìm kiếm google

- title: 1 điểm

- descripton : 0,5 điểm

=> tổng điểm cho một thứ hạng : 1.5 điểm

=> tổng điểm tối đa là 15 điểm


b. Điểm các thứ hạng google adword (tối đa 22 điểm)

- mỗi thứ hạng quảng cáo adword : 2 điểm (Nếu xét kỹ thì 3 thứ hạng google adword đầu tiên sẽ có điểm cao hơn hẳn các vị trí còn lại, nhưng mình sẽ tính bù trừ mỗi thứ hạng là 2 điểm)


* ví dụ điểm tối ưu trang 1

- từ khóa “tranh theu” có :

+ 10 thứ hạng tự nhiên có đầy đủ title và description : 15 điểm

+ 6 thứ hạng google adword : 12 điểm

=> tổng 27 điểm ( http://bit.ly/19ebPbH )

- từ khóa “tranh theu chu thap” có : 31 điểm ( http://bit.ly/1btNrm6 )


(Nếu xét chung chung thì từ khóa tranh theu chu thap sẽ cạnh tranh hơn từ khóa tranh theu 1 chút .)


2. Điểm mạnh thủ cạnh tranh

- là điểm thể điểm độ mạnh của website đối thủ với các yêu tố: seo hay không, backlink, nội dung

Điểm SEO đối thủ cạnh tranh = điểm trạng trái đối thủ + Điểm mạnh của website đối thủ


a. Điểm trạng thái website đối thủ

- Đang SEO (4 điểm) : sơ đồ backlink cho link SEO có xu hướng tăng

- Đã SEO (2 điểm) : đã có backlink và sơ đồ link SEO có xu hướng theo chiều ngang, tăng nhẹ, giảm.

- Không SEO (0 điểm) : chưa có backlink , nhưng chú chỉ số nội dung liên quan có số lượng lớn như vatgia,24h thì cũng coi như có SEO

=> Bạn chọn chỉ được chọn 1 trong trạng thái nên đổi tối đa trong phần này là 5 điểm


b. Điểm backlink

là số lượng backlink của link SEO được làm tròn và tính 1000 backlink = 1 điểm

ví dụ : website có 1612 backlink thì bạn làm tròn thành 1600 backlink , đổi ra điểm bạn có 1,6 điểm

c. Điểm nội dung liên quan

- là số lượng nội dung liên quan đến từ khóa cần phân tích, điểm này được làm tròn và tính 1000 nội dung liên quan = 1 điểm

- cách tính nội dung liên quan : site:doamain từ khóa ==> tương đối


d. Điểm anchortext chính xác : 4 điểm

( là backlink đặt chính xác cho từ khóa cần phân tích)


* Ví dụ điểm mạnh thủ cạnh tranh

- từ khóa “tranh theu” là :

+ Điểm trạng thái website đối thủ : 16

+ Điểm backlink : 439,2

+ Điểm nội dung liên quan : 415,4

+ Điểm anchortext chính xác : 4


⇒Điểm SEO đối thủ cạnh tranh của từ khóa “ tranh theu” : 874,6

- từ khoá “tranh theu chu thap”: 1313,7


* ví dụ điểm SEO đối thủ cạnh tranh

- từ khóa “tranh theu” là :

+ Điểm tối ưu trang 1 : 27

+ Điểm mạnh thủ cạnh tranh : 874,6

=> điểm SEO đối thủ cạnh tranh : 874,6 + 27 = 901,6

- từ khóa “tranh theu chu thap” là : 1376,7


III. Điểm website của bạn

- title : 1 điểm

- description : 0.5 điểm

- chạy google adword (link seo) : 2 điểm

- đang seo : 4 điểm

- anchortext (chính xác) : 4 điểm

- backlink hiện tại của link seo: xxx (1000 backlink = 1 điểm)

- nội dung liên quan từ tờ số:: xxx (1000 content relate = 1 điểm)

=> tính tổng số điểm


IV: tính độ khó của từ khóa đối với website của bạn

( Điểm yếu tố từ khóa + Điểm SEO đối thủ cạnh tranh) / Điểm website của bạn

Bạn có thể xem cách tính cụ thể vào ví dụ sau

- với website http:tranhxxxxxxxxx.com thì khó từ khóa như sau

+ tranh theu : 24,04

+ tranh theu chu thap : 118,69


Ví dụ về 1 bản phân tích

https://docs.google.com/spreadsheet/...rive_web#gid=0


công thức mình tổng quát

https://docs.google.com/spreadsheet/...iWlg2X1E#gid=0


- Chỉ số càng cao thì độ khó từ khóa càng đối với website của bạn càng khó

- Thực tế website độ khó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác ví dụ như google thay đổi thuật toán, cách SEO của bạn


Mong các bạn đóng góp thêm các trường hợp khác nhau để xây đựng công thức chuẩn cho SEOer, cảm ơn các bạn chúc các bạn năm mới hạnh phúc, an lành và luôn luôn TOP.
Thủ thuật Seo - Seo tips Công thức tính độ khó của từ khóa

Back to TOP