Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tối ưu ảnh và các thẻ H cho các seoer mới

Tối ưu ảnh SEO: Thường mỗi bài viết ít nhất 1 ảnh, thường là 2 ảnh là đẹp.

Đặt tên ảnh nên đặt theo từ khóa SEO bài đó, như SEO vé máy bay đi Hà Nội, nếu 2 ảnh thì mình đặt tên như sau:

Ảnh 1: ve-may-bay-di-ha-noi.jpg

Ảnh 2: ve-may-bay-di-ha-noi-gia-re.jpg

Mình phải đảm bảo có chứa từ khóa seo trong đó.
Alt: nên đặt theo tên ảnh vì tên ảnh đã tối ưu seo cho từ khóa bài này rồi.

Tối ưu SEO thẻ H: mỗi trang đều nên có 1 H1, và 3 H2, 1 H3.

H1: Là phải chứa các từ khóa chính cần SEO, ví dụ: vé máy bay đi Hà Nội.

H2: Thường là các từ khóa mở rộng của H1, ví dụ: vé máy bay đi hà nội giá rẻ, giá vé máy bay đi hà nội, mua vé máy bay đi hà nội.

H3: Phần này có thể thêm vào để tối ưu hơn, ví dụ: vé máy bay đi hà nội vietjet.


Kết quả bài này: Giúp mình tối ưu được ảnh và đặt tên ảnh cho phù hợp, sử dụng thẻ H cho đúng chuẩn SEO.


Các bạn có thể phần tối ưu tại web: http://vemaybaylyhai.com/
Thủ thuật Seo - Seo tips Tối ưu ảnh và các thẻ H cho các seoer mới

Back to TOP